Låt oss göra det tillsammans!

Effektiva, jämlika och eftertraktade digitala tjänster till Finland.

Hos oss händer det

Bekanta dig med vår verksamhet

Jourhjälpen 116117

Handbok för Jourhjälp 116117 förklarar vad Jourhjälpen 116117 är och hur den kan tas i bruk.

Omaolo

Du kan bekanta dig med Omaolo och hur du kan börja använda tjänsten med hjälp av Omaolo handboken

Virta-projekt

Virta-projekt möjliggör förvaltningen av områden med tillförlitlig och uppdaterad information

Projektet Coronablinkern

Bekanta dig med info-materialet!

Projektet Elektronisk arkivering

Bekanta dig med info-materialet!

Stödtjänst för e-tjänster

Bekanta dig med info-materialet!

Prenumerera på nyhetsbrevet (endast på finska)

När du prenumererar på nyhetsbrevet får du varje månad aktuell information om pågående projekt i vårt bolag och om andra aktuella frågor