03.01.2024

Omasuuntima – kundbemötanden på ett nytt sätt

Tjänsten Omasuuntima överfördes i början av 2022 till DigiFinlands som ansvarar för nationell utveckling. Omasuuntima har utvecklats genom gott samarbete mellan välfärdsområdena som använder tjänsten, samt huvudanvändarna i Helsingfors stad. För att tjänsten ska kunna tas i bruk finns det ett koncept som anpassas till välfärdsområdena, samt stödmaterial för att garantera smidig användning. Med Omasuuntima identifieras kundrelationen inom social- och hälsovården och hen hänvisas till en lämplig serviceväg. Social- och hälsovårdens knappa resurser riktas samtidigt bättre. Tjänsten kan tas i bruk i välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS.

DigiFinland har sedan 2022 utvecklat Omasuuntima i samarbete med representanter från de välfärdsområden som använder tjänsten och Helsingfors stad. Utifrån välfärdsområdenas och organisationernas behov har många egenskaper förbättrats och nya funktioner har utvecklats. Omasuuntima är numera en intuitiv digital tjänst som möjliggör distansanvändning för kunden, uträttande av ärenden för en annan och uträttande av ärenden på tre språk (finska, svenska och engelska).

Vilka är fördelarna med Omasuuntima?

Med Omasuuntima kan en kund inom social- och hälsovården själv bedöma sin livssituation, sina resurser och sin förmåga att klara av vardagen. Omasuuntima hjälper kunden att bättre förstå sin situation.

För vårdpersonal inom social- och hälsovården är Omasuuntima en tjänst som erbjuder ett systematiskt sätt att bemöta kunder och bedöma utmaningarna i kundens situation.
Omasuuntima görs alltid i samarbete mellan kunden och vårdpersonalen. Utifrån detta fås resultaten, dvs. kundrelationen, från Omasuuntima. Genom samarbetet väljer man en lämplig servicestig för kundrelationen som inkluderar bl.a. kontaktmetoder och tjänster för kundens behov.

Omasuuntima hjälper välfärdsområdena att effektivt allokera sina knappa resurser för kundens behov. Med hjälp av Omasuuntima kan man kartlägga helheten för kundens situation och allokera resurser till kunder med särskilda behov.

Hur kan Omasuuntima tas i bruk i mitt välfärdsområde?

Det finns ett standardiserat koncept för ibruktagandet av Omasuuntima som kan skräddarsys enligt områdets behov. För att främja ibruktagandet finns expert- och materialstöd tillgängliga. Huvudanvändarna har en inlärningsmiljö och vårdpersonalens utbildning stöd av en webbplats med utbildningsmaterial. Som stöd för handledning av kunden finns en broschyr på finska, svenska och engelska. Ifall Omasuuntima inte är bekant kan du boka en presentation. Omasuuntima-experterna berättar mer om tjänsten, dess användningsändamål och processen för ibruktagande.

Vill du veta mer om ibruktagandet av Omasuuntima?

Omasuuntima-experter:
omasuuntima@digifinland.fi 

Läs mer om tjänsten Omasuuntima här.