30.03.2021

Omaolo och Jourhjälpen 116117 med i Servicedatalagret

Suomi.fi-servicedatalagret är den offentliga förvaltningens gemensamma och centraliserade datalager för att beskriva de tjänster och servicekanaler som den offentliga förvaltningen producerar. Via det öppna gränssnittet kan Servicedatalagrets datainnehåll utnyttjas överallt där man vill presentera servicedata – till exempel på organisationens egen webbplats.

Även tjänsterna Omaolo och Jourhjälpen 116117 finns i Servicedatalagret: Omaolo som en e-tjänstkanal och Jourhjälpen 116117 som en telefonservicekanal. De organisationer som använder tjänsterna kan koppla servicekanalerna till sina egna tjänster och vara säkra på att uppgifterna alltid är uppdaterade. DigiFinland ansvarar för uppdateringen av uppgifterna om servicekanalerna.

I Servicedatalagrets datamodell kopplas tjänsterna och servicekanalerna inte bara till ämneskategorier utan även till målgrupper och livssituationer. Serviceinformationen är alltså inte enbart är strukturerad utan redan i princip situationsberoende och kundorienterad.

”Vi uppmuntrar organisationerna som använder våra tjänster att koppla uppgifterna för servicekanalerna Omaolo och Jourhjälpen 116117 till sina beskrivningar i servicedatalagret. På så sätt får organisationerna på en gång alla uppgifter och språkversioner som gäller tjänsten samt en nationellt enhetlig tjänstebeskrivning. Uppgifterna kan utnyttjas med en enda anteckning på organisationens egen webbplats och i den elektroniska ärendehanteringen samt i eventuella servicehandledningsverktyg för yrkespersonal”, berättar projektchef Piritta Kärki.

Uppgifter som uppdaterats eller integrerats i Servicedatalagret kan utnyttjas i vilken webbtjänst som helst via ett öppet gränssnitt. Tero Mäkiranta, projektchef för DigiFinlands e-tjänster, berättar att det på nationell nivå är viktigt att informationen om det webbinnehåll som den offentliga förvaltningen producerar är strukturell, transparent och enhetlig. I DigiFinlands olika projekt är det därför bäst att i utredningen utnyttja Servicedatalagrets basuppgifter på ett heltäckande sätt, bland annat i Projektet Elektroniskt familjecenter och Aurora AI -programmet för artificiell intelligens.

DigiFinlands servicekanaler i Servicedatalagret:

E-tjänstkanalen Omaolo
Telefonservicekanalen Jourhjälpen 116117

Mer information om DigiFinlands tjänster i Servicedatalagret:

Piritta Kärki, projektchef
piritta.karki@digifinland.fi

Tero Mäkiranta, projektchef
tero.makiranta@digifinland.fi

Mer information om Servicedatalagret:
ptv-tuki@dvv.fi