30.01.2024

Om en tand värker eller plomb lossnar hjälper symtombedömningen för symtom eller skada i tänder eller mun i Omaolo dig vidare

Symtombedömningen för symtom eller skada i tänder eller mun i Omaolo som använts i ett år har redan visat sig vara nyttig. År 2023 fylldes symtombedömningen för munområdet i över 33 700 gånger. Symtombedömningen för symtom eller skada i tänder eller mun hjälper till att bedöma vilka symtom man ska uppsöka tandvård för.

Typiska besvär i munområdet som kräver brådskande vård är kraftiga kontinuerliga värktillstånd som förhindrar sömn, svullnad i samband med värk och feber eller svårigheter att öppna munnen. Det lönar sig att göra symtombedömningen för symtom eller skada i tänder eller mun om man har tandvärk, en plomb lossnar, en tand spricker eller om man har fått en skada i tand- eller munområdet. Symtombedömningen för symtom i munnen i Omaolo hjälper till att bedöma när och hurdan vård man ska söka sig till samt hur symtomen kan behandlas på egen hand.

I Keusote och Helsingfors är symtombedömningen för symtom eller skada i tänder eller mun välkänd
I Mellersta Nylands välfärdsområde, dvs. Keusote, fylls symtombedömningen av munnen i genomsnitt i 566 gånger per månad.

– Vi har lyckats göra symtombedömningen av munnen i Omaolo bekant och lätt att använda för Keusotes invånare. Vi har informerat invånarna om symtombedömningen i nära samarbete med resultatområdet för kommunikationstjänster, hälsotjänster och sjukvård samt informationsförvaltningen. Jag tror att det smidiga samarbetet har varit en viktig orsak till att vi har lyckats sprida omfattande information om den nya symtombedömningen av munnen i vårt välfärdsområde, berättar Katja Santalahti, ledande kommunikationsexpert vid Mellersta Nylands välfärdsområde.

Hos oss är invånarna klart intresserade av digitala kontaktkanaler. De digitala tjänsterna ska vara lätta att använda och lätta att hitta, tillägger Santalahti.

I Helsingfors fylldes symtombedömningen för symtom eller skada i tänder eller mun i fjol i över 3 800 gånger.

– Helsingforsborna har glädjande nog hittat symtombedömningen för symtom eller skada i tänder eller mun och antalet gånger den fyllts i har ökat under hösten. Vi hänvisar Helsingforsborna bland annat på webbplatsen och i chattboten att göra symtombedömningen i Omaolo. Användningen av andra symtombedömningar är också på en bra nivå i Helsingfors, så sannolikt har symtombedömningen för symtom eller skada i tänder eller mun hittats av dem som kanske också har använt andra symtombedömningar, berättar Laura Kurki och Tiia Moilanen som fungerar som huvudanvändare för Omaolo.

Användarna av Omaolo är nöjda med den service de fått
Den färska effektivitetsutredningen av Omaolo visar att Omaolo kan ha en verkligt stor effektpotential om områdets processer är i skick. Till exempel kan Omaolo spara vårdarnas arbetstid avsevärt. Dessutom ökar Omaolo effektiviteten på grund av egenvårdsanvisningarnas stora potential.

I effektivitetsutredningen av Omaolo undersöktes också slutanvändarnas, dvs. invånarnas, erfarenheter av tjänsten. Enkätens resultat var mycket positiva. Majoriteten av respondenterna var mycket nöjda eller nöjda med den service de fick och respondenterna upplevde Omaolo som en nyttig tjänst.

I Omaolo finns 16 olika symtombedömningar. Det tar cirka 2–4 minuter att fylla i en symtombedömning. Utifrån svaren ger Omaolo en bedömning av vårdbehovet och regionala anvisningar enligt vilka man kan agera. Vid behov förenas man från Omaolo med vårdpersonal eller tidsbokningen i området, om en sådan erbjuds i välfärdsområdet. Din symtombedömning sparas i Omaolos ärenden, varigenom man kan följa framskridandet av ärendet. Symtombedömningen grundar sig på forskningsdata, såsom God medicinsk praxis-rekommendationerna.

Tilläggsuppgifter:
Leena Soininen,
direktör, digitala tjänster och medicinsk direktör
leena.soininen@digifinland.fi,
tfn 050 470 9195

DigiFinland ansvarar för utvecklingen och den nationella distributionen av tjänsten. Innehållet i symtombedömningen har genomförts av Kustannus Oy Duodecim. De medicinska rekommendationerna grundar sig på medicinsk information. Omaolo är en CE-märkt medicinteknisk produkt.