30.11.2020

God praxis och goda erfarenheter delas i Virta-projektets nätverk för informationsledning

Vid Virta-projektets nätverksmöten för informationsledning presenterar välfärdsområdena under senhösten utsikter för sina regionala utvecklingsprojekt för informationsledning. Syftet med de korta informationssessionerna är att regionerna ska kunna dela med sig av sina planer och information om sin verksamhet till varandra så att eventuella beröringspunkter kan identifieras och eventuella samarbetsformer diskuteras.

”Tack! Det var trevligt att höra vad de övriga välfärdsområdena har planerat”, kommenterar Henna Puputti vid Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt.

”Jag har själv bara varit verksam inom social- och hälsovårdsbranschen i tre år och är rätt så mycket en nybörjare med att sköta ärenden på riksnivå. Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (Eksote) har i förhållande till sitt läge och sin storlek, eller på grund av dem, åstadkommit ganska mycket under de senaste tio åren. Eftersom varje område befinner sig i olika skeden av social- och hälsovårdsreformen och andra ärenden är det bra att höra vad som har gjorts var och vilka planer som finns för framtiden i olika områden”, berättar Puputti.

God praxis och goda erfarenheter tas tillvara

”Att dela erfarenheter och nya idéer står i centrum för detta samarbete. På riksnivå gör vi väldigt viktiga saker.
Ingen skulle ha råd att göra dem på egen hand. Det lönar sig att plocka upp god praxis och goda erfarenheter och tillämpa dem för eget bruk – många har inte resurser att göra samma fel som eventuellt redan gjorts på andra håll”, berättar Puputti och fortsätter ännu:

”Allt arbete kan inte kopieras från andra, men genom samarbete kan man säkert åstadkomma något större, bättre och billigare.”

Hittills har sammanlagt 13 välfärdsområden presenterat sina utvecklingsprojekt och resten av områdena ger presentationer vid höstens kommande nätverksmöten.

Med hjälp av Virta-projektets nätverk för informationsledning samordnas samarbetet mellan social- och hälsovårdsområdena samt mellan dem och de nationella aktörerna som en del av det nationella programmet för informationsledning, styrning och tillsyn, Toivo. Nätverket stöder förverkligandet av målen för delområdet ledning och styrning av den regionala beredningen av social- och hälsovårdsreformen. Med hjälp av samarbetet blir det möjligt för social- och hälsovårdslandskapen att påverka och delta i det nationella utvecklingsarbetet. Nätverkets deltagare är de medlemmar i nätverket som de kommande social- och hälsovårdslandskapen själva utser. Nätverket sammanträder var tredje vecka.