08.11.2023

Nytt videoinnehåll på webbtjänsten Omaperhe

Under den gångna sommaren och hösten har man lagt till nytt videoinnehåll i Omaperhe som berikar tjänstens utbud. Man vill särskilt erbjuda invånarna korta och koncisa videor som innehåller konkreta anvisningar.

Omaperhe är en nationell webbtjänst och databank som utvecklats av DigiFinland. Tjänsten samlar tjänster avsedda för barnfamiljer och fokuserar särskilt på förutseende kommunikation och handledning samt rådgivning och handledning i det inledande skedet. Omaperhe kompletterar servicehelheten Familjecenter och är en del av det Elektroniska familjecentret.

Det har varit möjligt för områdena att välja videornas fokusområden och plocka ut det mest användbara videoinnehållet. Genom iterativt arbete har man strävat efter att säkerställa att det utarbetade videoinnehållet betjänar invånarna i områdena på bästa möjliga sätt.

Det finns videoinnehåll i flera olika kategorier och ämnesområden, allt från önskan om barn till tonårsföräldraskap. Nedan följer några exempel på videoinnehåll om emotionella färdigheter, digitalt spelande och användning av medier:

Kategorin känslomässiga färdigheter för föräldrar till barn i olika åldrar:
Lugna en gråtande bebis del 1 och 2
4 känsloutvecklingstips
Varför reagerar barnet starkt?

Kategorin Vardag och familj för föräldrar med barn i olika åldrar:
Vad behöver du veta om barns spelande?
Tolerans för besvikelse hos barn
Säkerställa barnets säkerhet på nätet