21.06.2023

DigiFinlands integrationstjänst erbjuder lösningar för automatisering av dataöverföring till ägarkunder

Kraven på kostnadseffektiv organisering av informationshantering och integrationstjänst ökar ständigt. DigiFinland erbjuder välfärdsområdena integrationstjänster för informationshanteringens behov. Integrationstjänsten främjar användningen av befintlig information och minskar inmatningen av samma information i flera system. En yrkesutbildad person inom social- och hälsovården behöver t.ex. inte försöka nå kunden per telefon, utan kunden informeras automatiskt per textmeddelande.

DigiFinlands integrationstjänst erbjuder en grund för att utveckla digitala tjänster och förbättra informationsgången. Detta möjliggör en modern integrering av regionernas tjänster, stödtjänster och nationella tjänster. DigiFinlands egna tjänster, till exempel Omaolo, har tidigare utnyttjat integrationstjänsten. Nu kan även välfärdsområdena, Helsingfors, HUS-sammanslutningen och statskunderna utnyttja tjänsten. Tjänsten utvecklas kontinuerligt enligt kundernas behov.
DigiFinlands ägarkunder kan införskaffa tjänsten direkt från DigiFinland. Tjänstens syfte är att centraliserat producera integrationstjänster för ägarkundernas behov. Integrationstjänsten erbjuder en färdig, skalbar lösning, den nationella tjänsteleverantörens fördelar samt utveckling som grundar sig på ett certifierat kvalitetssystem (ISO9001:2015).

DigiFinlands integrationstjänst utnytttjar programmeringsgränssnitt (API) med hjälp av vilka man kan överföra data från en plats till en annan. Välfärdsområdena kan utnyttja tredje parters data i sina egna tjänster via DigiFinlands produktifierade gränssnitt.

Tjänster som erbjuds

De tjänster som man erbjuder kunderna kan delas in i två grupper, både i ägarkundernas system och i de tjänster som DigiFinland erbjuder.

Ägarkunderna erbjuds:

 • Tidsbokningstjänst
  • Textmeddelandetjänst
  • E-posttjänst
  • Integrationsplattformstjänst

  Dessa tjänster kan anskaffas separata eller som mer omfattande helheter.

   Vad är på gång?

   DigiFinlands integrationstjänst är i produktionsbruk och de första integrationerna är i användning (till exempel Textmeddelandetjänst). Basfunktionerna finns och integrationstjänsten vidareutvecklas. Utbudet kan utvecklas med flera API-produkter utifrån kundernas behov och goda idéer. Integrationstjänsten utvidgas också utifrån de statliga kundernas behov.

   Kunderna med i den gemensamma utvecklingen

   I tjänsten inleds en utvecklingsmodell där kunderna är med och stöder utvecklingsvägen. Det första gemensamma evenemanget ordnas 31.5.2023. Om du inte har fått inbjudan och i fortsättningen vill delta i evenemang som ordnas kvartalsvis, kontakta integrationer@digifinland.fi

   Blev du intresserad?

   Mer information får du av DigiFinlands integrationsteam integraatiot@digifinland.fi