22.12.2022

DigiFinlands nya styrelse och nomineringskommitté har utsetts

Ägandet av DigiFinland Ab utvidgas till alla välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen från och med den 1 januari 2023. Aktieägarna har i samband med utvidgningen av ägarstrukturen kommit överens om att utse medlemmarna i den nya styrelsen och i nomineringskommittén.

Finansministeriet har genom aktieägarens beslut den 21 december utsett en ny styrelse för DigiFinland. Styrelsens mandatperiod inleds vid ingången av 2023. Juris magister, Senior Advisor Timo Lepistö fortsätter som styrelseordförande och social- och hälsovårdsdirektören för Birkalands välfärdsområde Taru Kuosmanen fortsätter som medlem. Nya styrelsemedlemmar är Anna Cantell-Forsbom, avdelningschef vid social- och hälsovårdsministeriet, Juha Jolkkonen, sektorchef för social- och hälsovårdsväsendet i Helsingfors stad, Tommi Kuukka, direktör för e-tjänster i Västra Nylands välfärdsområde, Tarmo Martikainen, direktör för Egentliga Finlands välfärdsområde, Santeri Seppälä, direktör för Södra Savolax välfärdsområde samt Tanja Witick, projektchef för Mellersta Österbottens välfärdsområde.

Ägarna till DigiFinland har dessutom beslutat utnämna regeringsråd Karri Safo från finansministeriet, konsultativ tjänsteman Sinikka Mustakari från statsrådets kansli, ekonomidirektören för Päijänne-Tavastlands välfärdsområde Antti Niemi, förvaltningsdirektören för Österbottens välfärdsområde Linda Jakobsson-Pada och direktören för koncerntjänsterna för Norra Österbottens välfärdsområde Jouko Luukkonen till medlemmar i nomineringskommittén. Nomineringskommittén bereder för den ordinarie bolagsstämman ett förslag till nio styrelsemedlemmar, utarbetar styrelsens principer för mångsidighet och utvärderar årligen styrelsens faktiska sammansättning.

DigiFinland utvecklar och producerar nationella digitala tjänster för social- och hälsovårdens, räddningsväsendets och andra sektorers behov och stöder oavhängig interoperabilitet för information samt kunskapsbaserad ledning. Staten kommer efter ägararrangemanget att ha en ägar- och rösträttsandel på ca 33,4 procent av DigiFinland. Välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen får var sin ägarandel på knappa 2,9 procent.

Ytterligare information:
Salla Kalsi, regeringsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 430, salla.kalsi(at) gov.fi
Timo Lepistö, styrelseordförande, tfn 0400 821 815, timo.lepisto(at)digifinland.fi

Källa: Pressmeddelande, finansministeriet 22.12.2022