19.12.2023

Kanta-certifiering för DigiFinlands tjänst Elektronisk arkivering

I välfärdsområdena har man identifierat cirka 850 system eller databaser som ska arkiveras och vars uppgifter borde arkiveras på behörigt sätt. Bäst lyckas detta med ett centraliserat nationellt arkiv som uppfyller skyldigheter som fastställs i lagar och förordningar. DigiFinlands tjänst Elektronisk arkivering fick Kanta-certifiering i november 2023.

DigiFinlands tjänst Elektronisk arkivering gör det möjligt att överföra gamla patientuppgifter inom hälso- och sjukvården samt klientuppgifter inom socialvården till FPA:s Kanta-arkiv på ett datasäkert, kundorienterat och högkvalitativt sätt. DigiFinlands tjänst Elektronisk arkivering beviljades Kanta-certifiering. Certifikatet (A1) har redan tidigare beviljats DigiFinlands integrationsplattform för Kanta-förmedlingstjänsten, som är en del av servicehelheten Elektronisk arkivering.

I och med Kanta-certifieringen kan DigiFinlands arkiveringstjänst för elektronisk arkivering i sin helhet genomföras från urval av patient- och klientuppgifter till överföring av uppgifter till FPA:s Kanta-arkiv. Alternativt kan arkivering göras i DigiFinlands eget Jemma-arkiv för uppgifter som inte arkiveras i FPA:s Kanta-arkiv, dvs. så kallad administrativ information.

Den nya certifierade delen av tjänsten Elektronisk arkivering innehåller en funktion med hjälp av vilken man skapar handlingar som godkänts av FPA:s gränssnitt och med hjälp av den kan överföra gamla patientuppgifter inom hälso- och sjukvården samt klientuppgifter inom socialvården till FPA:s Kanta-arkiv.

DigiFinlands tjänst Elektronisk arkivering har klassificerats som ett system i klass A2 i THL:s systemklassificering för social- och hälsovården och lagts till i Valviras register över informationssystem för social- och hälsovården. A2-klassificeringen i fråga förutsätter samtestning som gjorts och godkänts tillsammans med FPA och en godkänd bedömning av datasäkerheten.

Vi berättar gärna mer om vår elektroniska arkiveringstjänst. Tillsammans söker vi en lämplig lösning för ert områdes arkiveringsprojekt.

Blev du intresserad?

sahkoinenarkistointi@digifinland.fi