25.02.2021

Mobilanvändning har en betydande roll i DigiFinlands tjänster

Mobilanvändningen ökar ständigt och är överlägset det främsta sättet människor surfar nätet, särskilt på fritiden. Även när man använder DigiFinlands nuvarande tjänster kan man använda en mobil enhet. På så sätt behöver inte medborgarna sitta vid sin dator för att använda tjänsterna. Till exempel använder klart mer än hälften tjänsten Omaolo på mobila enheter.

Vid DigiFinland har man gjort en utredning över mobila lösningar där man granskade DigiFinlands framtida behov av mobilutveckling. Utgångspunkten var det mobila genomförandet av Omaolos symtombedömningar, Jourhjälpen 116117 och den kommande tjänsten Elektroniskt familjecenter. Av utredningen framgick att de nuvarande användningsändamålen för DigiFinlands tjänster och användningsändamålen för den närmaste framtiden drar nytta av mobilanvändning, men att de inte nödvändigtvis behöver en separat mobilapp. Utredningen genomfördes i samarbete med Nordic Healthcare Group Oy (NHG).

”Om vi jämför tiden för Omaolos uppkomst med nuläget, märker vi att användarna har flyttat från datorn till mobilen. För den framtida utvecklingen gynnar man Mobile first-tänkesättet, vilket innebär att tjänsterna utvecklas på ett mobiloptimerat sätt”, berättar Jenny Vuollet, direktör för DigiFinlands projekt och utveckling.

Nationell arkitektur med i granskningen

I utredningen granskades hur mobillösningen lämpar sig för regionernas planer för mobiltjänster. I intervjun deltog yrkesutbildade personer och invånare från fyra olika områden. Av intervjuerna framgick att regionerna befinner sig i mycket olika situationer när det gäller hur de digitala tjänsterna används på mobila enheter. En del har egna lösningar, men många önskar ett gemensamt nationellt genomförande som stöd för mobila tjänster. I regionerna önskades särskilt tjänster som producerats ur invånarens synvinkel. Man önskade också en smidig och snabb utveckling på en bred front.

”När man genomför nationella åtgärder är det viktigt att förstå regionernas olika situationer och behov, så att den helhet som medborgarna ser blir ändamålsenlig”, berättar NHG:s senior manager Tommi Kemppainen och fortsätter:

”I regionerna integreras digitala tjänster och ärendehantering starkt i den övriga verksamheten och tekniskt sett i väldigt många system. Det finns mycket att beakta i utvecklingen av en nationell och regional lösning.


Utveckling av mobiloptimering

Utredningen resulterade i riktlinjer som är viktiga för utvecklingen av tjänsterna i DigiFinland. Den primära lösningen för DigiFinlands tjänster är en mobil webbplats – det fanns däremot inget behov av en separat mobilapp. I Mobile first-tänkandet grundar sig produktplaneringen i mobilanvändning och utvidgas därifrån till andra enheter som kan använda mer omfattande egenskaper. Behoven granskas inom den närmaste framtiden på nytt för varje tjänst till exempel när innehållet i tjänsterna utvidgas.

”I fortsättningen kommer vi alltså att göra en mobiloptimerad utveckling på DigiFinland. Målet är att erbjuda användaren en bra användarupplevelse oberoende av om invånaren sköter sina ärenden på datorn eller mobilt”, sammanfattar Vuollet.

”I utvecklingen av mobila lösningar är det också viktigt att beakta möjligheten att knyta nationella och regionala lösningar till fungerande ärendehelheter för medborgarna”, funderar Kemppainen.

I framtiden kommer arbetet vid DigiFinland att fortsätta bland annat med förbättringar av Omaolos mobiloptimerade användargränssnitt. Mobile first-tankesättet kommer i framtiden också att tas med i planeringen av den digitala kanalen för Elektroniska familjecentret och tjänsten Jourhjälpen 116117.