15.06.2023

Nytt i tjänsten Omasuuntima – Now also available in English

DigiFinland publicerade en ny 3.1-version av tjänsten Omasuuntima för produktionsanvändning 31.5.2023. Nytt i versionen är det engelskspråkiga användargränssnittet, kundens möjlighet att radera sina uppgifter från tjänsten och att fästa vårdpersonalens användarrättighet till flera organisationer. Omasuuntima är social- och hälsovårdens digitala tjänst för segmentering av kundrelationer.

Det engelskspråkiga användargränssnittet gör det möjligt att använda tjänsten Omasuuntima för allt fler kunder och yrkesutbildade. I Omasuuntima finns nu bruksanvisningar och snart även en kundbroschyr på engelska.

I version 3.1 av Omasuuntima har dataskyddet beaktats på ett modernt sätt. I fortsättningen kan kunden begära att hens uppgifter raderas från tjänsten Omasuuntima med hjälp av den funktion som skapats för tjänsten. I praktiken loggar kunden in i tjänsten Omasuuntima med hjälp av Suomi.fi-identifikation för att kunna begära att uppgifterna raderas. Begäran om radering av uppgifter styrs av DigiFinland Oy till den registeransvarige i området.

Vårdpersonalen kan välja vid vilken enhet hen arbetar när Omasuuntima fylls i, om hen är kopplad till flera organisationer. Detta är en önskad reform för att det man gjort i Omasuuntima ska rapporteras på en noggrannare nivå i organisationernas och enheternas statistik.
”De områden som använder eller främjar ibruktagandet av Omasuuntima har önskat denna nya funktionalitet i Omasuuntima. Särskilt i och med reformen av välfärdsområdena kan yrkesutbildade personer arbeta i allt fler enheter, så det är viktigt att vi med hjälp av Omasuuntimas funktioner stöder detta verksamhetssätt”, konstaterar Omasuuntimas produktägare Katri Tapio.

I och med publiceringen av versionen Omasuuntima 3.1 fortsätter DigiFinland arbetet med beredningen av den nästa versionen 3.2. I och med följande version blir det möjligt att uträtta ärenden på någon annans vägnar i tjänsten Omasuuntima, skicka en begäran om distansfyllning och dela resultatet med kunden per e-post vid sidan av textmeddelandet. Dessutom uppdateras innehållet i tjänsten och huvudanvändarnas funktioner utvecklas. Målet är att följande version ska publiceras i månadsskiftet november-december i slutet av 2023.

Läs mer om tjänsten Omasuuntima här.

Mer information och kontakt:

Katri Tapio
Produktägare, tjänsten Omasuuntima
katri.tapio@digifinland.fi