13.03.2023

DigiFinlands tjänst Elektronisk arkivering erbjuder stöd för arkivering av social- och hälsovårdsuppgifter

Tjänsten Elektronisk arkivering stöder kundorganisationerna i att arkivera social- och hälsovårdsuppgifter på ett ändamålsenligt och datasäkert sätt. Arkiveringstjänsten kan utnyttjas i hela arkiveringsprocessen, från planering till lagring i arkivet. Tjänsten kan också användas bara för ett enskilt skede i arkiveringsprocessen.

DigiFinland gjorde en kartläggning av välfärdsområdenas informationssystem och databaser 2021. På basis av kartläggningen identifierades åtminstone 850 system eller databaser som ska arkiveras. Uppgifterna i de här databaserna borde arkiveras korrekt så att man vid behov kan avbryta underhållet av systemen. Med hjälp av tjänsten Elektronisk arkivering kan kundorganisationerna (staten och områdena) arkivera gamla uppgifter på ett kundorienterat och högklassigt sätt. Då kan de vid behov avstå från de gamla patient- och klientdatasystemen. Administrativa uppgifter kan arkiveras i den arkivlösning som området använder eller i DigiFinlands eget Jemma-arkiv som tas i bruk under 2023. DigiFinlands arkiveringslösning genomförs genom att utnyttja robotteknik.

Tjänsten kan skaffas direkt av DigiFinland

De första projekten som gäller elektronisk arkivering påbörjades i början av 2023 inom välfärdsområdena. Att påbörja ett arkiveringsprojekt är enkelt eftersom områdena kan skaffa tjänsten Elektronisk arkivering direkt utan konkurrensutsättning. Det här är möjligt eftersom välfärdsområdena, HUS-sammanslutningen och Helsingfors stad blev ägare till DigiFinland från början av 2023.

”Innan det egentliga arkiveringsprojektet påbörjas reder vi tillsammans med kunden ut områdets arkiveringsbehov och önskemål angående tidtabell. Under projektets gång behövs kunskap från områdets systemexperter och det här måste vi beakta när vi planerar tidtabellerna”, berättar Mira Vidén, specialist inom Elektronisk arkivering.

I början av 2023 tar DigiFinland i bruk sin egna arkiveringslösning, det vill säga Jemma-arkivet. I Jemma-arkivet kan man arkivera uppgifter från social- och hälsovårdsdatabaserna som inte arkiveras i Kanta-tjänsten men som behövs i fortsättningen. Användningen av Jemma-arkivet kan förberedas redan under arkiveringsprojekten. Alternativt kan de uppgifter som samlats in från databasen flyttas från mellanlagret till Jemma-arkivet i ett senare skede.

Områdena har möjlighet att komma med i arkiveringspilotprojektet 2023
DigiFinlands tjänst Elektronisk arkivering söker områden som vill komma med i arkiveringspilotprojektet för arkivering av de mest allmänna informationssystemens databaser. Under pilotprojekten utvecklas arkiveringsprojekten i sin helhet och de olika skedena i arkiveringsprocessen i samarbete med pilotområdet.

Blev du intresserad?

sahkoinenarkistointi@digifinland.fi