18.10.2021

Digitalisering som hjälp i livet efter coronapandemin

Slutet av coronapandemin hägrar, även om oron och bördan som orsakats av den inte är helt över. Samtidigt har många viktiga frågor lagts åt sidan under coronapandemin utan att vi har haft förmåga eller resurser att ingripa. Det är dags att börja korrigera de brister som upptäckts under coronapandemin. Lyckligtvis har vi redan bra digitala verktyg för det här.  

Bedömningen av coronavirussymtom i Omaolo har haft stor betydelse för hälso- och sjukvårdens bärkraft. Symtombedömningen publicerades med en snabb tidtabell 16.3.2020 i samband med att pandemin slog till med full effekt i Finland. Bedömningen av coronavirussymtom har uppdaterats flera gånger vartefter man har fått mer information och de nationella anvisningarna har ändrats. Uppdateringsarbetet har gjorts i nära samarbete med specialistläkare vid THL och Kustannus Oy Duodecim. Processen med att uppdatera medicintekniska produkter är aldrig enkel eller entydig, men trots det har vi lyckats mycket bra. Symtombedömningsformuläret för coronavirussjukdom har i år i genomsnitt fyllts i 235 000 gånger i månaden och i augusti till och med över 400 000 gånger.  

Det medicinska innehållet i Omaolos bedömning av coronavirussymtom har dock inte varit det enda som gjort bedömningen smidig. I symtombedömningen har man kunnat bygga upp integrationer med tidsbokningssystemen inom olika områden, vilket gör det möjligt för personer med lätta symtom att göra en digital symtombedömning utan att vårdpersonalen behöver lägga ner arbetstid på bedömningen. Inom HUS-området har vårt samarbete med HUS möjliggjort en smidig övergång från Omaolos bedömning av coronavirussymtom till HUS Coronaguide. Även på den offentliga sidan kan man alltså skapa smidiga vårdvägar som betjänar befolkningen digitalt!  

Coronaviruset har skadat samhället på många sätt och många viktiga saker har lagts åt sidan under coronapandemin utan att vi har haft möjlighet att ingripa. Kroniska sjukdomar har hunnit bli värre innan patienter fått hjälp och man har fäst mindre uppmärksamhet på att upptäcka av nya sjukdomar eftersom det inte funnits resurser. Digitala tjänster är i bästa fall tillgängliga tjänster med låg tröskel och med dem kan man bedöma vårdbehovet och få en första kontakt med hälso- och sjukvården utan att behöva köa per telefon eller till mottagningen. Vi måste nu börja korrigera de brister som upptäckts under coronapandemin. Lyckligtvis har vi redan bra digitala verktyg för det här.  

Författare

Leena Soininen
Medicinsk direktör
DigiFinland Oy