29.12.2022

Uppgifter om välbefinnande kan tills vidare inte uppdateras på Mina Kanta-sidorna från tjänsten Omaolo.fi

I DigiFinlands tjänst Omaolo.fi görs datasystemuppdateringar och därför kan uppgifter om välbefinnande från tjänsten Omaolo för närvarande inte sparas på Mina Kanta-sidorna. Detta innebär att ärenden som användaren sparat för sig själv i Omaolo inte kan sparas på Mina Kanta-sidorna.

Uppgifterna som sparas i tjänsten Omaolo finns i Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidorna. Datalagret för egna uppgifter är ett datalager i anslutning till Kanta-tjänsternas Mina Kanta-sidor, där medborgaren med hjälp av hälsoapplikationer kan spara sina uppgifter om sitt välbefinnande.

Möjligheten att spara är tillsvidare ur bruk. Målet är att funktionen ska vara tillgänglig igen under våren 2023. Därefter kan du spara dina uppgifter om välbefinnande på normalt sätt på Mina Kanta-sidorna via Omaolo.

Omaolo kan fortfarande användas normalt och i Omaolo kan ärenden sparas i Omaolos databas.