30.09.2020

Jourhjälpen 116117 är en tjänst för brådskande social- och hälsoproblem

Största delen av finländarna omfattas redan av Jourhjälpen 116117. Tjänsten är avsedd för brådskande, icke-nödsituationer, särskilt under jourtid.

Jourhjälpen 116117 är en avgiftsfri rådgivnings- och handledningstjänst som ordnas av sjukvårdsdistrikten och där man kan be om råd om brådskande sociala problem och hälsoproblem per telefon. Tjänstens verksamhetsområde har utvidgats stegvis och för närvarande omfattas cirka 4,2 miljoner finländare av tjänsten. I framtiden är det meningen att tjänsten ska utvidgas till att omfatta hela Finland.

”Man kan ringa jourhjälpen när man överväger att åka till jouren eller behöver råd om ett problem som inte kan vänta till tjänstetid”, berättar Leena Koivumäki, projektchef vid Jourhjälpen 116117 från SoteDigi Oy.

Samtalen besvaras av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som bedömer vårdbehovet och hur brådskande det är med beaktande av de lokala anvisningarna.

Rätt vård vid rätt tidpunkt

”Nyttan med Jourhjälpen 116117 är att bedömningen av vårdbehovet görs under ett samtal. Klienten hänvisas till vård i rätt tid och enligt behov på en gång”, berättar Taru Pulkkinen, biträdande avdelningsskötare för fälttjänsterna Akuutti24 vid Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun.

”Man behöver inte ta sig till jouren för att köa. Via Jourhjälpen 116117 kan man även få anvisningar för hemvård om besväret kan behandlas hemma”, säger Pulkkinen.

När klienterna på en gång kan hänvisas till rätt plats frigörs resurser från jouren för att vårda dem som behöver brådskande vård.

Antalet samtal har ökat under coronatiden

Coronaviruset har ökat antalet samtal till Jourhjälpen och tidvis har svarstiderna förlängts. I juli 2020 kom cirka 100 000 samtal, i augusti redan 180 000.

Om man misstänker att man smittats av coronaviruset lönar det sig att först göra en symtombedömning av coronavirussjukdomen i tjänsten Omaolo.fi och agera enligt de regionala anvisningar som Omaolo gett. I en del av områdena kan man boka tid till coronavirustestet direkt i Omaolo.

Jourhjälpen 116117 belastas även av att man kontaktar den allmänna rådgivningen om icke-brådskande hälsoproblem. Jourhjälpen ska endast ringa i jourärenden så att personer som behöver brådskande rådgivning får hjälp snabbare. I livshotande situationer ska man alltid ringa nödnumret 112. Exempel på sådana situationer är bröstsmärta, andningssvårigheter, medvetslöshet, förlamningssymtom eller plötsliga kramper.

Ytterligare information

Leena Koivumäki
Projektchef, Jourhjälpen 116117
leena.koivumaki(at)sotedigi.fi