25.08.2023

Arbetet med att utveckla avsnittet för vårdpersonal vid Elektroniska familjecentret framskrider

Pilotprojekten av avsnittet för vårdpersonal inleds i slutet av 2023 och den första produktionsversionen publiceras uppskattningsvis i början av 2024.

Avsnittet för vårdpersonal är en multiprofessionell elektronisk databank som utvecklats av DigiFinland. I avsnittet kan man samla regional information, service samt kontaktuppgifter och material som stöder samarbetet mellan och inom områdena. Dessutom kan man spara instruktioner från den egna organisationen och de egna klienterna samt lokala händelser. Avsnittet för vårdpersonal stöder servicehelheten Familjecenter och ingår i Elektroniska familjecentret.

I avsnittet för vårdpersonal har man skapat en färdig struktur så att användarna enligt tema hittar material som de kan utnyttja eller kan dela information i olika former. Multiprofessionellt samarbete inom området och mellan områdena hjälper till att styra och utveckla klienterna.

Områdena kan själva besluta om områdena i databanken. Teman i databasen i avsnittet om vårdpersonal kan vara bl.a.:

  • Graviditet, utveckling och tillväxt
  • Psykiskt välbefinnande och beroenden
  • Socialarbete
  • Rehabilitering

Närmare innehållstyper är en verktygs- och metodbank för den regionala verksamheten, process- och verksamhetsmodellbeskrivningar, anvisningar och rekommendationer, självutvärderingar och tester samt länkar till externa källor, såsom undersökningar och webbplatser.

Funktionerna och innehållshelheterna i avsnittet för vårdpersonal utvecklas tillsammans med områdena genom att lyssna på vårdpersonalens behov.