26.03.2021

Omaolos rekommendationer och anvisningar för egenvård kan nu sparas i Mina Kantas uppgifter om välbefinnande

Rekommendationer och anvisningar för egenvård från Omaolo kan nu förutom i Omaolo sparas i Datalagret för egna uppgifter, det vill säga i Mina Kantas uppgifter om välbefinnande. Om uppgifterna finns också på Mina Kanta-sidor, kan de användas bland de övriga uppgifterna om hälsa och välbefinnande på Mina Kanta-sidor.  

Uppgifterna uppdateras inte automatiskt i Datalagret för egna uppgifter, utan endast med användarens tillstånd. Innan uppgifterna sparas tillfrågas användaren om hen vill spara uppgifterna både i Omaolo och i Datalagret för egna uppgifter. Efter att man sparat visas texten ”Kopian sparades i uppgifterna om välbefinnande på Mina Kanta-sidor”.

I Datalagret går det att spara de rekommendationer och anvisningar man får på service- och symtombedömningar i Omaolo, undantaget symtombedömningar av coronasmitta som behandlas av vårdpersonal samt allmänna symtombedömningar.

Mina Kanta-sidor gör det möjligt att följa upp de egna uppgifterna om välbefinnande

Förutom med Omaolos symtombedömningar kan uppgifter om välbefinnande för närvarande lagras på Mina Kanta-sidorna med applikationerna DigitalWells, Nightscout Connect och Sensotrend Connect. I fortsättningen kommer fler applikationer att tas i bruk.

Genom att följa med sina egna uppgifter om välbefinnande kan man själv till exempel observera utvecklingen av den egna prestationsförmågan, upptäcka punkter där man kan bättra sig och försöka förebygga insjuknande.

I framtiden kan man via Mina Kanta-sidor också ge sitt samtycke till att uppgifter om välbefinnande delas med yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, varvid uppgifterna vid behov kan utnyttjas som stöd för tillhandahållandet av tjänster och för vården.

Mer information:

Leena Latva-Rasku, produktägare, tjänsten Omaolo
leena.latva-rasku@digifinland.fi

Uppgifter om välbefinnande på Mina Kanta-sidor
asiakaspalvelu@kanta.fi