08.07.2024

Pilotförsöken med tjänsten Omavire som utvecklats för självutvärdering av arbets- och funktionsförmågan inleddes

De första pilotförsöken med tjänsten Omavire inleddes i Mellersta Nylands välfärdsområde, dvs. Keusote, 19.6.2024. Under 2024 genomförs pilotförsök utöver i Keusote till exempel i Österbottens, Norra Österbottens och Satakunta välfärdsområden. Med pilotförsöken samlar man in respons från invånare och vårdpersonal.

Omavire är en tjänst som är avsedd för alla i arbetsför ålder. Med hjälp av den kan man i form av olika frågor och uppgifter fundera på ärenden som gäller arbets- och funktionsförmågan, erbjuda temaspecifika tips och rekommendationer samt virtuellt stöd för att upprätthålla och stärka arbets- och funktionsförmågan.

Med hjälp av tjänsten Omavire identifieras klientens eventuella styrkor, utvecklingsområden och stödbehov. Tjänsten används självständigt oberoende av tid och plats eller enligt överenskommelse med vårdpersonal som använder Omavire.

Omavire gör det möjligt att förmedla självutvärderingsinformation om arbets- och funktionsförmågan samt olika uppdaterings- och uppföljningsfunktioner från klienten till vårdpersonalen. Med hjälp av Omavire genomförs serviceprocessen mellan klienten och vårdpersonalen delvis digitalt. Dessutom är det möjligt att utnyttja självutvärderingsinformationen som en del av tjänsten till exempel som stöd för bedömning av servicebehovet och utarbetande av serviceplaner.

Omavires pilotförsök inleds först vid följande enheter i Keusote:

  • Klienthandledning för unga vuxna samt mentalvårds- och missbrukartjänster
  • Öppen rehabilitering för vuxna
  • Klienthandledning för personer i arbetsför ålder
  • Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP)

   Tilläggsuppgifter:
   https://digifinland.fi/sv/vara-tjanster/projektet-digital-sjalvutvardering-av-arbets-och-funktionsformagan/

   Planeringen och utvecklingen av tjänsten Omavire genomförs som nätverkssamarbete. DigiFinlands utvecklingspartner är till exempel SHM, ANM, TTL, THL, UF-centret/AN-tjänsterna, FPA, välfärdsområdena Mellersta Nyland, Satakunta, Österbotten och Norra Österbotten som fått RRP-finansiering för utveckling av tjänsten samt Helsingfors stad – utan att glömma servicedesignerna och slutanvändarna.