04.03.2024

Hoidonperusteet.fi kräver inloggning fr.o.m. 19.3.

Den öppna användningen av tjänsten Hoidonperusteet.fi upphör den 19.3.2024 och framöver används tjänsten endast av de områden som har ingått ett avtal om att använda tjänsten med DigiFinland. Den vårdpersonal som använder tjänsten ska i fortsättningen logga in.

SHM:s finansiering för underhåll och utveckling av Hoidonperusteet.fi upphörde i slutet av 2023 och servicen blir en del av det tjänsteutbud som säljs till DigiFinlands områden. I och med detta har endast vårdpersonal i de områden som ingått ett serviceavtal 2024 tillgång till servicen från och med den 19.3. Åt dessa områden erbjuder DigiFinland som en del av standardtjänsten en huvudanvändarutbildning för hantering av tjänstens användarrättigheter. För professionella användare i välfärdsområdena som beställt tjänsten går det enkelt och snabbt att registrera sig i tjänsten och det förutsätter inte användarrättigheter som huvudanvändaren beviljar separat. I fortsättningen kan vårdpersonalen även logga in med yrkeskortet för social- och hälsovården.

I samband med uppdateringen som publiceras i mars görs också andra ändringar i tjänsten. Tjänstens sökfunktion utvecklas och uppgifterna om serviceställen försvinner från tjänsten. Dessutom är det möjligt att i de regionala anvisningarna skapa välfärdsområdesspecifika anvisningar vid sidan av de kommunspecifika anvisningarna.

Ibruktagandet av regionala anvisningar är en tilläggstjänst som gör det möjligt att precisera symtomspecifika uppgifter kommun- och/eller välfärdsområdesvis. Det regionala innehållet gör vårdpersonalens jobb smidigare när den regionala praxisen för patienthandledning i rätt tid och lokalt finns på samma ställe som de riksomfattande anvisningarna. Med hjälp av de regionala anvisningarna kan man minska patienternas olika kontakter när de kan hänvisas direkt till rätt service i området.

Läs mer om tjänsten Hoidonperusteet.fi.

Tilläggsuppgifter:
Frågor om huvudanvändarskap:
hoidonperusteet.fi(at)digifinland.fi

Avtalsärenden, tilläggstjänster och presentationer av tjänsten:
Kundrelationschef, regionala kundrelationer, Södra Finlands samarbetsområde
Juulia Ukkonen-Wallmeroth
juulia.ukkonen-wallmeroth(at)digifinland.fi
tfn 040 180 1123

Kundrelationschef, regionala kundrelationer, Västra och Östra Finlands samarbetsområden
Julia Peltomäki
julia.peltomaki(at)digifinland.fi
tfn 050 571 1483

Kundrelationschef, regionala kundrelationer, Inre och Norra Finlands samarbetsområden samt privata serviceproducenters förfrågningar om tjänsten Hoidonperusteet.fi
Tara Tukiainen
taru.tukiainen(at)digifinland.fi
tfn 050 340 3811