01.03.2023

Cirrus-projektet går vidare till diskussioner om dataskyddsfrågor

Projektet för utveckling av dataskyddet för molntjänster Cirrus har övergått till dialog- och förhandlingsfasen. Den 27.1.2023 ordnades ett Kick off-distansmöte för projektets intressentgrupper. Under evenemanget diskuterades projektets framskridande till dialog- och förhandlingsfasen. Cirrus-projektet inleddes år 2022, då bland annat en nationell kartläggning genomfördes i projektets förutredningsskede. Genom kartläggningen utreddes konkreta ändringsbehov i anslutning till dataskyddet för molntjänster.

Målet med projektet Cirrus är att göra den offentliga förvaltningens molnöverföring snabbare genom att minska och eliminera riskerna i anslutning till dataskyddet i offentliga molntjänster, samt genom att skapa verksamhetsmodeller som är samordnade med den offentliga förvaltningens krav. Inom Cirrus-projektet har man utvecklat en dialogmodell som utnyttjas för att uppnå projektets mål.

”I enlighet med denna dialogmodell börjar man tillsammans med leverantörerna utreda frågor som gäller dataskyddets överensstämmelse med kraven” berättar Heta Pikkarainen, sakkunnig inom Cirrus-projektet.

I Cirrus-projektets dialog- och rådgivningsskede har DigiFinland stöd av Gartner Finland Oy.

Den offentliga sektorns molnpotential utreds som en del av Cirrus-projektet

Som en del av Cirrus-projektet har man startat Pilvipotentiaali, dvs. PIPO-underprojektet, där man utreder den offentliga sektorns molnpotential. Projektet genomförs i samarbete med Crayon. Utredningen grundar sig på Crayons intervjuer med molnleverantörer och slutanvändarorganisationer. Intervjuerna har inletts och genomförs under det första kvartalet, dvs. före slutet av mars.

Läs mer

Molnövergången inom den offentliga sektorn och Cirrus diskuteras i CGI:s podcast Pilvipodi där Janne Ruuska från DigiFinland var gäst. Avsnittet har publicerats den 17.1.2023 och du kan lyssna på den här: Pilvipodi: Nostaako Ukrainan sota Suomen julkishallinnon pilveen? | CGI FI. Avsnittet finns även på Spotify och Apple Podcasts.

Mer information

Anssi Virtanen
projektchef, projektet Cirrus som utvecklar dataskyddet för molntjänster
anssi.virtanen@digifinland.fi

Heta Piikkarainen
sakkunnig, projektet Cirrus som utvecklar dataskyddet för molntjänster
heta.pikkarainen@digifinland.fi