Effektiva, jämlika och eftertraktade digitala tjänster till Finland.

Bekanta dig med vår verksamhet

Jourhjälpen 116117

Handbok för Jourhjälp 116117 förklarar vad Jourhjälpen 116117 är och hur den kan tas i bruk.

Omaolo

Du kan bekanta dig med Omaolo och hur du kan börja använda tjänsten med hjälp av Omaolo handboken

Virta-projekt

Virta-projekt möjliggör förvaltningen av områden med tillförlitlig och uppdaterad information

Projektet Elektronisk arkivering

Bekanta dig med info-materialet!

Omasuuntima-tjänsten

Omasuuntima är social- och hälsovårdens e-tjänst för att segmentera kundskaper.

Tietojohtaja.fi

Bekanta dig med info-materialet!

Prenumerera på nyhetsbrevet (endast på finska)

När du prenumererar på nyhetsbrevet får du varje månad aktuell information om pågående projekt i vårt bolag och om andra aktuella frågor.