12.10.2020

De nya karantänanvisningarna för corona uppdateras i Omaolo torsdagen den 15 oktober

Karantäntiden i anslutning till corona har förkortats till 10 dagar idag den 12 oktober 2020. Ändringen av anvisningen från Institutet för hälsa och välfärd (THL) gäller både frivillig karantän och karantän som ordinerats av en smittskyddsläkare.

Karantäntiderna enligt de nya anvisningarna uppdateras i tjänsten Omaolos symtombedömning för coronavirussjukdom torsdagen den 15 oktober 2020. Fram till dess syns fortfarande karantäntiden på 14 dygn i tjänsten. Innan anvisningarna uppdateras i Omaolo, under perioden 12–15.10, informeras användarna om rätt karantäntid med hjälp av en separat notisbanner.

Ytterligare information: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/karantan-i-anslutning-till-corona-forkortas-till-10-dagar-fr.o.m.-12.10?redirect=%2Fsv%2Fweb%2Fthlfi-sv

Symtombedömningen av coronavirussjukdomen på Omaolo.fi har genomförts i samarbete med DigiFinland Oy, Kustannus Oy Duodecim och THL. Solita Oy och Mediconsult Oy fungerar som applikationsutvecklare och analyspartner för tjänsten Omaolo.