25.07.2022

Utvidgningen av DigiFinlands ägarstruktur framskrider

Förhandlingarna om delägaravtal som förts av DigiFinlands ägarstyrning har framskridit väl. För närvarande diskuteras helheten av välfärdsområdenas, Helsingfors stads och HUS-samkommunens beslutsfattare. DigiFinlands arbete fortsätter enligt planerna och siktar på beredskap att producera digitala och sakkunniga tjänster, projekt samt planer för både staten och välfärdsområdena från och med början av år 2023.

Finansministeriet, som fungerar som ägare till DigiFinland, har under senvåren och försommaren planenligt fört förhandlingar tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet om en ändring av DigiFinlands ägarunderlag. Vid förhandlingarna har man nått samförstånd om DigiFinlands delägaravtal och villkoren för överlåtelse av ägande och utifrån detta ska nu ärendet avgöras av beslutsfattarna i välfärdsområdena, Helsingfors stad och samkommunen HUS.
Avsikten är att staten överlåter majoritetsägandet från DigiFinland utan vederlag till välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-koncernen, så att staten har minst 33,4 procent av ägande- och rösträttsandelen i bolaget. Överlåtelsen av ägandet förutsätter riksdagens samtycke och beslut av statsrådets allmänna sammanträde.

DigiFinlands ägarunderlag ändras från och med den 1 januari 2023 när en betydande del av välfärdsområdena blir ägare till DigiFinland och ändringen godkänns med riksdagens samtycke och statsrådets allmänna sammanträde. Med ändring avses i genomförandet bl.a. att inleda försäljning av DigiFinlands tjänster till nya ägare samt ändringar i bolagets styrelse och samarbetsorgan. DigiFinland har en stark projektbas för de kommande åren.

”Finansieringen av utveckling, produktion och stödjande av digitala tjänster kommer att ske både på basis av regionala beställningar och med statlig finansiering. Behovet av vår sakkunskap, vårt omfattande leverantörsnätverk och våra tjänster är påtagligt och de kommande åren kommer att vara brådskande för oss digifinländare. Kundorientering, smidighet och reaktionsförmåga för våra kunders omfattande behov är en viktig resurs även i fortsättningen”, betonar verkställande direktör Mirva Antila.

Nästa steg, när det gäller att utvidga DigiFinlands ägarstruktur, är att invänta beslut av beslutsfattarna i välfärdsområdena, Helsingfors stad, HUS och staten. Besluten är klara i början av hösten.