29.01.2020

SoteDigi Oy och Vimana Oy fusionerades den 1 februari 2020 – ny styrelse har utsetts för bolaget

De statliga bolagen SoteDigi Oy och Vimana Oy som fullgör statens specialuppdrag fusionerades till ett riksomfattande bolag den 1 februari 2020. Finansministeriet, som äger aktierna, har den 29 januari 2020 tillsatt en ny styrelse för bolaget. JM, Senior Advisor Timo Lepistö som har varit styrelseordförande för SoteDigi Oy sedan våren 2019 sitter kvar på ordförandeposten i den nya styrelsen.

Till vice ordförande utsågs Markus Sovala, finanspolitisk samordnare vid finansministeriet, och till styrelseledamöter Harri Eskola från Business Finland, regeringsråd Minna-Marja Jokinen från finansministeriet, beskattningsråd Mirjami Laitinen, ICT-direktör Kari Suominen från Fingrid Oyj och strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki från social- och hälsovårdsministeriet. Sovala och Voipio-Pulkki har erfarenhet från styrelsearbetet i SoteDigi Oy, Eskola och Laitinen i sin tur från Vimana Oy. Den nya styrelsen tillträder den 1 februari 2020.

Det ekonomipolitiska ministerutskottet förordade den 17 december 2019 fusionen mellan SoteDigi Oy och Vimana Oy, som båda är statligt ägda bolag som fullgör statens specialuppdrag. Ett avtal om försäljning av Vimana Oy:s hela affärsverksamhet till SoteDigi Oy undertecknades den 19 december 2019. Som verkställande direktör för det fusionerade bolaget SoteDigi Oy fortsätter FD, diplomingenjör Harri Hyvönen.

Det nya riksomfattande bolagets specialuppdrag är att som en del av den offentliga sektorn utveckla nationella digitala lösningar som förbättrar social- och hälsovårdens, räddningsväsendets och andra sektorers produktivitet och effektivitet. Ett annat specialuppdrag är att tillhandahålla stöd för utnyttjandet av myndigheternas nationella e-tjänster samt främja IKT-integrationen och -kompabiliteten inom den offentliga förvaltningen. Bolaget främjar även ledning genom information och genomförande av kundinriktade och kostnadseffektiva lösningar för att möjliggöra fördelarna av digitaliseringen i framtiden.

Mer information:

Lagstiftningsråd Salla Kalsi, finansministeriet, tfn 0295 530 430, salla.kalsi(at)vm.fi

Styrelseordförande Timo Lepistö, tfn 0400 821 815, timo.lepisto(at)sotedigi.fi