09.07.2021

Blogg: Digitala lösningar och samarbete driver förändring

DigiFinland är ett ungt och litet bolag som grundar sig på stora och betydelsefulla ärenden. Dessa är bland annat folkhälsan, nationalekonomin och digitaliseringen. Många faktorer har direkt och indirekt påverkat och påverkar bolagets existens och verksamhetsriktning. Social- och hälsovårdsreformen och uppkomsten av välfärdsområden är en historisk och konkret förändring, för vars behov bolaget svarar på bästa möjliga sätt.

Förändringen och den tekniska utvecklingen har en betydande inverkan på olika aktörer. Förändringen skapar både tryck på och möjligheter att utveckla effektiva och fungerande lösningar för klienternas behov. En viktig del i denna ekvation är samarbetet med de instanser som delar det gemensamma målet att erbjuda smidiga och ekonomiska samt socialt och ekonomiskt hållbara lösningar för de klienter som behöver dem. DigiFinlands uppgift är att hitta knutpunkter och erbjuda gemensamma lösningar för dessa. Vi är med och ser till att förändringen lyckas och att de digitala lösningarna tjänar det verkliga behovet.

När besluten har fattats, börjar arbetet. Samtidigt försvinner osäkerheten och det gemensamma goda målet klarnar. Man kan övergå från scenarier till planer och det blir lättare att uppfatta helheter som granskas från olika dimensioner. Dessa är bland annat anskaffningar och ekonomi, operativ verksamhet och tjänster samt mer betydande: framtida utveckling.

En kontinuerlig förändring är oundviklig och de möjligheter som digitaliseringen skapar kommer att vara en viktig del av utvecklingen i alla möjliga scenarier. DigiFinlands uppgift och mål och förväntningar som ställts på den, er bjuder de som är med på resan att delta i förändring på första parkett. Berättelsen är inte ett färdigt manuskript – riktningen och behovet är dock tydligt.

Författare

Mikko Malmgren
Chef, ekosystem och regionala klienter