07.09.2023

Webblatsen för Jourhjälpen 116117 förnyades

Jourhjälpen 116117 är en rådgivningstjänst som ordnas av välfärdsområdena och som ger råd vid plötsliga hälsoproblem. Tjänstens webbplats 116117.fi har fått ett nytt utseende. I samband med förnyelsen blev det också möjligt att producera regionalt innehåll för webbplatsen, denna egenskap lanseras senare under hösten.

Det finns små regionala skillnader i Jourhjälpens verksamhet. För att användaren ska få rätt information väljer hen sin ort när hen kommer till webbplatsen. Då användaren har valt ort finns det information om den regionala servicen och om de kontaktsätt som används inom området.

Efter förnyelsen kan de områden som producerar servicen publicera aktuella regionala nyheter eller störningsmeddelanden. Under hösten kommer de välfärdsområden som producerar tjänsten, Helsingfors stad och HUS, att utbildas i att upprätthålla det regionala innehållet.

Tjänsten Jourhjälpen 116117 används överallt i Finland, med undantag av Lappland och Åland. Lapplands välfärdsområde kommer att introducera tjänsten i början av 2024. 97 procent av alla finländare omfattas av tjänsten. Du kan ringa Jourhjälpen endast från Finland. Samtalet till 116117 är gratis för den som ringer. DigiFinland koordinerar den nationella utvecklingen av tjänsten.

Läs mer: 116117.fi