19.01.2023

Omaolos versionsuppdatering den 18 januari 2023 förbättrar funktionen och vyn i invånarens användargränssnitt

I tjänsten Omaolo har det gjorts flera önskade och nödvändiga uppdateringar som förbättrar vyn för invånarens användargränssnitt och tjänstens funktion.

I den nya versionen av Omaolo har vyn på invånarens huvudsida samt formulären för förhandsuppgifter för regelbundna hälsokontroller förbättrats och förnyats och en ny responsblankett har tagits i användning. Sidan Mina ärenden har tagits bort från tjänsten och i fortsättningen syns de ärenden som realiserats direkt på huvudsidan i Omaolo. På den förnyade huvudsidan finns nu avsnittet Vanliga frågor och till den har illustrationer lagts till för att liva upp utseendet och göra användningen tydligare.

Det finns även en ny symtombedömning i Omaolo ”Symtom eller skada i tänder eller mun”. Den nya symtombedömningen fungerar enligt samma princip som de 16 andra symtombedömningar som redan finns. Invånaren kan göra en symtombedömning i Omaolo. Resultatet kan skickas till vårdpersonalen om ifrågavarande symtombedömning har tagits i användning inom hälso- och sjukvårdstjänsterna i området.

”Symtom eller skada i tänder eller mun är ett efterlängtat nytt innehåll som gör det lättare att få vård vid sjukdomar i munnen och tänderna. Symtombedömningen har byggts upp i samarbete med Kustannus Oy Duodecim och vårdpersonal inom tandvården. Denna symtombedömning är en del av en medicinteknisk produkt och de kvalitativa skyldigheter den medför binder oss även i detta utvecklingsarbete”, berättar DigiFinlands medicinska direktör Leena Soininen.

Andra nya egenskaper i Omaolo är bland annat läskvittering, som kommer till meddelanden som skickats via Omaolo, möjlighet att flytta tidsbokning, bekräftelse av e-postadress och godkännande av telefonnummer. Dessutom har man förbättrat funktionen för meddelanden och förslaget om att stänga ärenden.

*Omaolo är en elektronisk kanal för tjänster och ärendeskötsel inom hälso- och sjukvården, socialväsendet och mun- och tandvården. Omaolo stöder egenvård och hänvisar vid behov till ändamålsenlig hjälp. Tjänsten är i användning i ett område med cirka fyra miljoner invånare i Finland. Omaolo är en CE-märkt medicinteknisk produkt som uppfyller MDR-kraven. DigiFinland är tillverkare av produkten. Tjänsten finns på adressen www.omaolo.fi