22.12.2023

Ny efterlängtad egenskap: Hoidonperusteet.fi nu även på engelska

Tjänsten Hoidonperusteet.fi har uppdaterats i december 2023. I och med uppdateringen kan tjänstens innehåll och användargränssnittet nu förutom på finska och svenska även användas på engelska. Samtidigt har man också gjort korrigeringar i användbarheten och tillgängligheten i tjänsten.

Önskemålet om engelskspråkigt innehåll har kommit från användarna. Innehåll på engelska gör det lättare för vårdpersonalen att betjäna patienter med ett främmande språk som modersmål. I framtiden publiceras allt innehåll i tjänsten på tre språk.

Användningen av tjänsten kräver i fortsättningen inloggning
Den öppna användningen av tjänsten Hoidonperusteet.fi upphör i början av 2024. SHM:s finansiering för underhåll och utveckling av tjänsten upphör i slutet av 2023. Hoidonperusteet.fi blir en del av det tjänsteutbud som DigiFinland säljer till välfärdsområdena. Från och med början av 2024 har endast vårdpersonal i de områden som har ingått ett avtal om att använda tjänsten 2024 tillgång till tjänsten. 

Åt dessa områden erbjuder DigiFinland som en del av standardtjänsten en huvudanvändarutbildning för hantering av tjänstens användarrättigheter. För professionella användare i välfärdsområdena som beställt tjänsten går det enkelt och snabbt att registrera sig i tjänsten och det förutsätter inte användarrättigheter som huvudanvändaren beviljar separat. 

Tilläggsuppgifter:
Taru Tukiainen
taru.tukiainen@digifinland.fi
050 340 3811