22.05.2024

Klientorienterade förbättringar i Omaperhe genom versionsuppdateringen

Omaperhe har utvecklats med metoder för gemensam utveckling och utvecklingen av servicen styrs starkt av klientorientering. Beaktandet av klienterna och användarupplevelsen syns i Omaperhe-tjänsten som nytt och förbättrat innehåll och funktionalitet. Den versionsuppdatering som publiceras i april gör användningen av Omaperhe ännu smidigare. Webbtjänsten Omaperhe, Omaperhe.fi, för personer som planerar eller har familj, har varit tillgänglig för invånarna i områdena sedan början av 2023.

Omaperhe är en nationell webbtjänst som samlar information, stöd och tjänster för familjer på en och samma adress. Tjänsten har utvecklats långsiktigt i samarbete med områdena och familjecenternätverket. Den första versionen av Omaperhe publicerades för områdena den 2.1.2023. Efter lanseringen har tjänstens produktutveckling och innehållsutveckling fortsatt systematiskt med stöd av gemensam utveckling. Från Omaperhe 1.0-versionen har man framskridit till version 2.1 som publiceras torsdagen den 11.4.2024.

-Trots att Omaperhe publicerades i början av förra året fortsätter arbetet med att utveckla den i intensiv takt, reflekterar Omaperhes produktägare Terhi Pietilä.

-Utvecklingens resultat syns inte alltid direkt för användaren, eftersom en del av utvecklingsarbetet gäller tekniska förbättringar eller innehållshantering. I nästa version kommer användaren dock att se många nya funktioner, fortsätter Pietilä.

Förtydligande av strukturen och innehållet
På Omaperhes huvudsida finns i fortsättningen grafiska kategorilådor som förtydligar Omaperhes struktur och innehåll. Kategorilådorna fungerar som länkar till landningssidorna för huvudkategorierna i Omaperhe. För närvarande är huvudkategorierna följande: Att vänta barn, Förlossning, Baby 0–1 år, Barn 1–6 år, Skolelev 7–12 år, Unga 13–17 år och Familjeliv. Under våren publiceras dessutom den nya huvudkategorin Familjeplanering.

Kommande förbättring av presentationen av huvudkategorier.

Separat välfärdsområdessida för områden som tagit i bruk tjänsten
De välfärdsområden som tagit i bruk Omaperhe har möjlighet att presentera sin familjecenterverksamhet på sin egen regionsida. I den nya versionen har regionsidan separerats till en separat sida. I och med förnyelsen kan användaren styras via en direkt områdeslänk till det egna områdets sida.

Evenemangskalender
I Omaperhe finns en evenemangskalender tillgänglig. Välfärdsområdenas huvudanvändare kan publicera händelser i anslutning till familjecenterverksamheten i sitt område i Omaperhe när de har tjänsten Elektroniskt familjecentret för vårdpersonal i bruk. Om området inte använder tjänsten för vårdpersonal, visas endast riksomfattande händelser för Omaperhes användare.

Antalet områden som använder Omaperhe ökar
Alla välfärdsområden och Helsingfors stad kan ta i bruk Omaperhe. Omaperhe har redan tagits i bruk av Södra Karelens välfärdsområde, Södra Österbottens välfärdsområde, Södra Savolax välfärdsområde, Helsingfors stad, Mellersta Österbottens välfärdsområde, Norra Savolax välfärdsområde och Päijänne-Tavastlands välfärdsområde. Ibruktagandet pågår med fem områden.

Omaperhe är en del av det nationella Elektroniska familjecentret. Det elektroniska familjecentret kompletteras av Omahelpperi för unga och det Elektroniska familjecentret för vårdpersonal som publiceras i april.

Vill du höra mer om Omaperhe och det Elektroniska familjecentret?
Tero Mäkiranta
Elektroniskt familjecenter, sakkunnig
tero.makiranta(at)digifinland.fi
046 9211167

Ibruktagande:
Juho Matilainen
Elektroniskt familjecenter, servicechef
juho.matilainen(at)digifinland.fi

Elektroniskt familjecenter – DigiFinland