12.06.2024

Åh nej, fästingen bet och getingen stack! Måste jag till jouren?

Sommaren kommer och med den följer tyvärr också sommarens bekanta plågoandar. När ger stick och bett anledning att uppsöka jouren? Läs om hur Jourhjälpen 116117 och webbplatsen 116117.fi hjälper dig.

Om du är osäker på om insekts- eller huggormsbett kräver brådskande vård och den egna hälsovårdscentralen är stängd, då hjälper det avgiftsfria servicenumret Jourhjälpen 116117. Vid Jourhjälpen besvaras samtalet av professionell vårdpersonal som gör en bedömning av vårdbehovet. Den som ringt upp får tillförlitlig information om huruvida situationen kräver ett jourbesök. Hälso- och sjukvårdens professionella vårdpersonal kan också berätta var närmaste öppna jour finns.

Jourhjälpen 116117 fungerar i nästan hela landet med undantag av Lappland och Åland.
Jourhjälpens webbtjänst 116117.fi hjälper när du inte är säker på hur du ska agera i situationer av jourkaraktär i ditt område. På webbplatsen 116117.fi kan du kontrollera jourens instruktioner inom ditt välfärdsområde. Om du eller en närstående drabbas av en livshotande sjukdomsattack eller allvarlig skada, ring alltid direkt nödnumret 112.

Läkarens anvisningar för sommarens stick och bett

Sommarens vanliga hälsoproblem är bett och stick av insekter. DigiFinlands sakkunniga läkare Niina Myllymäki ger råd om vad man ska göra när bettområdet blir irriterat.

Getingstick
Förebyggande: Getingar sticker bara när de blir störda, så slå inte till dem.

Gör så här: Vid allergisk reaktion ska du ta antihistamin och kortisontabletter (t.ex. Kyypakkaus® eller Ampikyy®) och lägga dig i viloläge. Personer som brukar få kraftiga allergiska reaktioner av binas eller getingarnas gift ska ha med sig en adrenalinspruta för engångsbruk.

Genast till läkare: Ring efter ambulans om sticket leder till en allvarlig överkänslighetsreaktion, anafylaxi. Kännetecknande för den är att klåda och svullnader sprider sig över hela kroppen, att läpparna och ögonlocken sväller, pipande andning, att halsen blir hesare samt att magen krampar och man får diarré. Hos barn kan symtomen också vara kräkningar.

Fästingbett
Förebyggande: Långärmade kläder och långbyxor, daglig fästingkontroll och delvis fästingvaccin. En tidigare ovaccinerad person i riskområden får tre avgiftsfria vaccindoser.

Gör så här: Ta bort fästingen med en pincett, fästingpincett eller bomullspinne. Desinficera bettstället, du behöver inte oroa dig för en liten rodnad. Om rodnaden vid bettstället utvidgas till över 5 cm inom ett par dagar ska du uppsöka din egen hälsostation. Om hälsostationen inte är öppen kan du vänta tills den är öppen eller ringa Jourhjälpen på numret 116117.

Myggbett eller bett av knott eller bromsar
Förebyggande: Täckande klädsel och insektsmedel.

Gör så här: De flesta insektstick och bett ger upphov till lokal rodnad och svullnad. Reaktioner från myggbett kan behandlas lokalt med kortisonkräm och oralt genom att ta antihistamin. Oftast lugnar sig området som blivit stucket på några timmar.

Huggormsbett
Förebyggande: Använd stadiga skor när du rör dig i naturen och ha telefonen med dig. Gör inga plötsliga rörelser när du upptäcker en orm och låt den vara i fred.

Gör så här: Rör eller behandla inte bettområdet. Rörelse eller nervöst beteende efter bettet påskyndar upptaget av giftet via lymfsystemet till den systemiska cirkulationen. En person som fått ett bett ska inte gå eller röra vid bettstället. Det är bra att ta bort smycken och åtstramande kläder innan området svullnar. Alla andra metoder (t.ex. spännband, uppsugning av gift eller behandling av området med isbit) är skadliga eller onödiga. Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel ska inte intas.

Jourhjälpen 116117 är en rådgivningstjänst som ordnas av välfärdsområdena och som ger råd vid plötsliga hälsoproblem. Den nationella utvecklingen av tjänsten koordineras av det offentligt ägda DigiFinland Oy.