19.12.2023

Ändringsarbeten i telefonnätsförbindelserna för Jourhjälpen 116117 utförs 9.1.2024

Jourhjälpen 116117 byter telefonnätsoperatör den 9.1.2024. Under ändringsarbetena kan det förekomma korta avbrott i telefontrafiken.

Ändringsarbetena infaller mellan klockan 9–14, varvid det kan förekomma avbrott i kontakten till Jourhjälpens telefontjänst. Ändringsarbetena utförs under tjänstetid och då får man hjälp i första hand från den egna hälsostationen. Om man inte får kontakt med Jourhjälpen genast lönar det sig att försöka på nytt om en liten stund.

Tekniska ändringsarbeten medför alltid en liten risk för eventuella mer omfattande störningar i tjänsten, även om ändringsarbetena har förberetts omsorgsfullt tillsammans med telefonoperatörerna, DigiFinland Oy samt de välfärdsområden som producerar tjänsten, Helsingfors stad och HUS. Om det under ändringsarbetena uppstår överraskande problem och det uppstår ett längre avbrott i tjänstens telefontrafik, informeras detta om i DigiFinlands X-meddelandetjänst.

Jourhjälpen 116 117 är ett avgiftsfritt telefonnummer som erbjuder handledning och rådgivning per telefon vid jourmässiga hälsoproblem, såsom plötsliga insjuknanden eller olycksfall. I en nödsituation ska man alltid ringa nödnumret 112. När hälsostationen är öppen ska man i första hand kontakta hälsostationen. Välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS ansvarar för att ordna tjänsten. DigiFinland Oy ansvarar för den nationella koordineringen av Jourhjälpen 116 117.

Tilläggsuppgifter:
Leena Koivumäki
utvecklingschef, tjänsten Jourhjälpen 116117
050 365 5499