03.01.2024

Fetma blir vanligare i Finland – coachningen för viktkontroll i Omaolo erbjuder stöd för viktkontroll

Av THL:s nyligen publicerade undersökning Hälsosamma Finland framgår att fetma och bukfetma har blivit vanligare bland personer i arbetsför ålder, dvs. 20–64-åringar. Cirka 1,2 miljoner vuxna har ett kroppsmasseindex (BMI) som överskrider gränsen för fetma. 30 procent av kvinnorna och 27 procent av männen har fetma. Ett sätt att kontrollera vikten är att ta hjälp av coachningarna i Omaolo, som ger tillförlitligt stöd för viktkontrollen. Coachningarna är avgiftsfria för alla bosatta i Finland och är tillgängliga i alla välfärdsområden och i Helsingfors.

Fetma är vanligast i åldersgruppen 40–64 år, där en av tre har fetma. Bukfetma är ännu vanligare och förekommer hos nästan varannan vuxen. I den omfattande hälsokontrollen i undersökningen Hälsosamma Finland deltog 5 800 slumpmässigt utvalda 20 år fyllda. Enligt THL:s undersökning orsakar fetma årligen en miljard extra kostnader för hälso- och sjukvården.

Coachningen för viktkontroll i Omaolo stöder i livsstilsförändringen
Omaolos välbefinnandecoachningar uppmuntrar till hälsofrämjande livsstilsförändringar. I coachningarna ingår olika uppgifter som vägleder och stöder små och bestående förändringar på ett praktiskt sätt. Man kan inleda välbefinnandecoachningen självständigt eller på rekommendation av en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården.

Enligt innehållsexpert Minna Pellikka vid Duodecim hjälper viktkontrollprogrammet i Omaolo till att fundera på faktorer som påverkar den egna vikten. Coachningen stöder viktkontrollen och vägleder till förnuftig och måttlig viktminskning. Varje vecka får deltagarna praktiska råd för vardagen och uppgifter som gör det möjligt att göra bestående ändringar i matvanorna och minska sin vikt.

Hälsosam kost och sömn stöder viktkontrollen
Enligt THL:s undersökning Hälsosamma Finland har hälsofrämjande matval, motionsvanor och tillräcklig sömn en viktig roll i förebyggandet av fetma. Omaolos coachningar stöder också inom dessa teman. Programmet för hälsosam kost i Omaolo erbjuder praktiska verktyg och tips för hälsosam kost av god kvalitet. Ett mål med coachningen är att motivera till att göra bra val i den egna kosten. Innehållet i coachningsprogrammet grundar sig på de finländska näringsrekommendationerna som är baserade på gedigna forskningsdata.

Sömncoachningen i Omaolo kan å sin sida ge stöd för att förbättra sömnkvaliteten och sömnmängden. Coachningen hjälper dig att fundera på den egna sovmiljön och andra faktorer som påverkar sömnen. Sömncoachningen innehåller bland annat en sömndagbok och tillhörande personlig uppföljning samt veckovisa övningar som främjar sömnen.

Hur fungerar coachningen för viktkontroll i Omaolo?
Coachningarna som är avgiftsfria för användaren finns på sidan Starta coachning i Omaolo. Efter att du valt coachning loggar du in och identifierar dig med bankkoder. Därefter är coachningen klar att inledas. På coachningens sida öppnas varje vecka nya ämnesvisa tips och uppgifter. Ett tema för coachningen för viktkontroll är till exempel regelbunden matrytm, så att hungern inte blir för stor och den som coachas kan göra flexibla val i sin egen vardagsmat.

DigiFinland är tillverkare av tjänsten Omaolo. För Omaolos coachningar ansvarar Kustannus Oy Duodecim. Coachningarna grundar sig på Duodecim STAR® Hälsokontroll och -coachning.

Bekanta dig med Omaolos välbefinnandecoachningar: https://www.omaolo.fi/palvelut/valmennukset. Omaolo är en offentlig social- och hälsovårdstjänst som kan användning i hela landet oberoende av tidpunkt och plats. Omaolo är en medicinteknisk produkt som certifierats enligt MDR-förordningen.

THL:s undersökning Hälsosamma Finland: https://thl.fi/sv/-/undersokningen-halsosamma-finland-finlandarnas-overvikt-orsakar-redan-betydande-problem-nu-behovs-samhallsatgarder