07.07.2023

Vårdanvisningar från Jourhjälpen exempelvis på bryggan

Det är bra att semesterfirare i hemlandet vet att man genom att ringa Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116117 får hjälp med plötsliga hälsoproblem. Tjänsten används i hela landet förutom i Lapplands och Ålands område. Man planerar att ta i bruk tjänsten i Lapplands välfärdsområde inom den närmaste framtiden.

”Det är fantastiskt att vi har en offentlig telefontjänst som hjälper majoriteten av finländarna och som ger tillförlitlig information om huruvida situationen kräver ett jourbesök. Du får kostnadsfria vårdanvisningar från Jourhjälpen exempelvis på bryggan”, säger Taru Tukiainen, expert på tjänsten Jourhjälpen 116117.

I Jourhjälpen svarar vårdpersonal på samtalet och gör en bedömning av vårdbehovet. Uppringaren får tillförlitlig information om huruvida situationen kräver ett jourbesök.
”Vid akuta hälsoproblem och när den egna hälsostationen är stängd lönar det sig att ringa Jourhjälpen innan man åker till jouren. På så sätt sparar man mycket egen tid och å andra sidan undviker man att jouren blir överbelastad”, säger Tukiainen.

I nödsituationer ska man alltid ringa nödnumret 112.

Jourhjälpen används nästan 2 miljoner gånger per år

År 2022 inkom över 1,7 miljoner samtal till Jourhjälpen. Även om en stor det av finländarna har känt till tjänsten i flera år har alla ännu inte hittat den. Många åker fortfarande till jouren utan att ringa Jourhjälpen.

”Det är beklagligt både för patienten och hälso- och sjukvården om patienten inte kan tas in för vård på jouren, eller om väntetiden blir lång i en situation som kunde ha skötts med tidsbokning av tjänster på tjänstetid”, säger Tukiainen.

Sommartid kan man vid många jourer endast vårda de patienter vars vård inte kan flyttas till följande vardag.

Å andra sidan har många invånare hittat telefonnumret, men känner ännu inte till tjänstens användningsändamål. Tjänsten får många samtal som istället borde ha riktats till den egna hälsostationen eller polikliniken. Jourhjälpen är avsedd för brådskande hälsoproblem i första hand när den egna hälsostationen är stängd. Jourhjälpen betjänar dygnet runt, året om.

”Man ska dock inte ha för hög tröskel för att ringa. Om man funderar på hur brådskande den egna situationen är, är det bättre att be Jourhjälpens vårdpersonal om råd”, säger Tukiainen.

En del välfärdsområden önskar att alla ärenden som kräver vård samma dag alltid ska gå via Jourhjälpen 116117, oberoende av klockslag. Du kan kontrollera situationen i ditt område i Jourhjälpens webbtjänst 116117.fi eller på välfärdsområdets webbplats.