15.09.2021

DigiFinlands nya klientsamarbetsgrupp ökar dialogen

DigiFinland tillsätter en klientsamarbetsgrupp, till vilken välfärdsområdena och de substansstyrande ministerierna bjuds in. Syftet med klientsamarbetsgruppens verksamhet är att genom en aktiv dialog stöda samarbetet samt tjänsternas behovsorientering, systematik, interoperabilitet och effektivitet.

DigiFinland har skickat begäranden om utnämning till välfärdsområdena och de substansstyrande ministerierna gällande deltagandet i den klientsamarbetsgrupp som tillsätts på hösten. De instanser som deltar i gruppen kan påverka bolagets tjänsteportfölj. På så sätt säkerställs att portföljen motsvarar klienternas behov när man utvecklar smidiga tjänster. Syftet med gruppen är också att stärka klientinsikten, bygga upp ett ömsesidigt förtroende och möjliggöra smidiga framsteg i utvecklingen av tjänsterna.

I klientsamarbetsgruppen behandlas bland annat följande ämneshelheter:

  • Utvecklingsinriktningen av klienternas behov i anslutning till bl.a. genomförande och ändring av social- och hälsovårdsreformen
  • Utveckling av nuvarande och nya tjänster
  • Tjänsternas kvalitet
  • Klientnöjdhet
  • Tjänsternas innehåll med tanke på gemensamma krav, behov och utvecklingsobjekt

Klientsamarbetsgruppen stöder dialogen mellan välfärdsområdena, bolagets substansstyrande ministerier och DigiFinland. Dessutom är målet med verksamheten att stöda tjänsternas behovsorientering, systematik, interoperabilitet och effektivitet.

Klientsamarbetsgruppens konstituerande möte hålls i oktober 2021. Utöver de månatliga mötena arbetar arbetsgruppen elektroniskt via Teams.

Ytterligare information: Mikko Malmgren, mikko.malmgren@digifinland.fi, tfn 044 756 2449