04.03.2024

Jourhjälpen 116117-chatt – ny kontaktkanal till en bekant tjänst

En chatt har varit en önskad kontaktkanal till Jourhjälpen 116117. DigiFinland har vid sidan av Jourhjälpens telefontjänst utvecklat en chatthelhet som områdena lätt kan ta i bruk.

– Det här är det första steget mot en reform av servicen som fått stor popularitet och med vilken vi strävar efter att effektivisera serviceproduktionen och svara på den utmaning som bristen på vårdare och de allt knappare resurserna medför, berättar utvecklingschef Leena Koivumäki som ansvarar för Jourhjälpen 116117. Syftet med chatten är inte att ersätta telefonförbindelsen till tjänsten, utan att skapa en parallell servicekanal för de invånare som hellre uträttar ärenden via den digitala tjänsten. Jourhjälpens chatt är en tilläggstjänst som området kan ta i bruk om det så önskar.

DigiFinlands chattlösning är en mångsidig helhet som omfattar Jourhjälpens chattplattform enligt den visuella profilen, en enkät om förhandsuppgifter, en stödtjänst och utbildning för huvudanvändare. Chatten läggs till direkt på områdets 116117.fi-sidor. Enkäten om förhandsuppgifter är en medicinteknisk produkt med ett omfattande urval frågehelheter på finska, svenska och engelska, som är bundna till ålder, kön och symtom.

Enkäten om förhandsuppgifter samlar in klientens symtomatiska uppgifter färdigt och vårdpersonalen får ett sammandrag av dem. I bästa fall kan vårdpersonalen göra en bedömning av vårdbehovet enbart utifrån förhandsuppgifterna. Vid behov kan vårdpersonalen ställa tilläggsfrågor, be invånaren skicka en bild eller föreslå ett videosamtal. Möjligheten till videosamtal och bildsändning förbättrar kvaliteten på bedömningen av vårdbehovet, varvid behovet av att hänvisa invånare till jouren minskar.

Tilläggsuppgifter:
Kundrelationschef, regionala kundrelationer, Södra Finlands samarbetsområde
Juulia Ukkonen-Wallmeroth
juulia.ukkonen-wallmeroth(at)digifinland.fi
tfn 040 180 1123

Kundrelationschef, regionala kundrelationer, Västra och Östra Finlands samarbetsområden
Julia Peltomäki
julia.peltomaki(at)digifinland.fi
tfn 050 571 1483

Kundrelationschef, regionala kundrelationer, Inre och Norra Finlands samarbetsområden
Taru Tukiainen
taru.tukiainen(at)digifinland.fi
tfn 050 340 3811