15.10.2020

Ändringar i sammansättningen av bolagets styrelse

Taru Kuosmanen, direktör för Tammerfors stads serviceområde för social- och hälsovårdstjänster, har valts till medlem i DigiFinlands styrelse från och med den 1 oktober 2020. Beskattningsråd Mirjami Laitinen lämnar samtidigt bolagets styrelse från och med den 1 oktober 2020.