05.05.2023

DigiFinlands årsberättelse och ansvarsrapport 2022 har publicerats

DigiFinlands årsberättelse och ansvarsrapport 2022 har publicerats. I helhet ger man de viktigaste uppgifterna om bolagets verksamhet 2022 samt rapport om bolagets ansvarsfullhet. Rapporten omfattar ansvaret inom de viktigaste delområdena för ekonomi, miljö och det sociala.
DigiFinlands rapport om företagsansvar 2022 har genomförts för andra gången med tillämpning av referensramen Global Reporting Initiative (GRI).

Ny medlem i DigiFinlands styrelse

DigiFinlands bolagsstämma 2022 hölls den 26 april 2023. Till bolagets styrelse valdes som ny medlem Katarina Engblom, chef för Microsoft Oy:s partnerverksamhet. Senior advisor vid justitieministeriet Timo Lepistö fortsätter som styrelseordförande och social- och hälsovårdsdirektör för Birkalands välfärdsområde Taru Kuosmanen valdes till vice ordförande.

Läs mer: Länk till årsberättelsen och ansvarsrapporten (på finska)