05.08.2020

Mirva Antila utsedd till verkställande direktör för SoteDigi Oy

Posten som verkställande direktör för SoteDigi Oy tillträds 10.8.2020 av EM Mirva Antila. Hon har 25 års erfarenhet av ledaruppgifter inom teknologibolag, utveckling av den offentliga förvaltningens kundrelationer samt utveckling av bolagsstrategier och bl.a. tjänster baserade på artificiell intelligens. Senast verkade Antila som verkställande direktör för IBM i Finland åren 2017–2019. 

SoteDigi Oy och Vimana Oy fusionerades 1.2.2020 genom överföring av tillgångar, där SoteDigi Oy övertog Vimana Oy:s hela verksamhet. Finanspolitiska ministerutskottets beslut av 12.6.2020 gav riktlinjer gällande bolagets särskilda uppgift att som en del av den övergripande offentliga sektorn utveckla nationella digitala lösningar som förbättrar social- och hälsovårdens, räddningsväsendets och andra branschers produktivitet och effektivitet. Dessutom stöder bolaget användningen av stödtjänster för myndigheternas e-tjänster för medborgare samt främjar integration och kompabilitet, informationsledning samt genomförande av kundorienterade och kostnadseffektiva lösningar och skapar förutsättningar för digitalisering. På hösten ändras bolagets namn till DigiFinland Oy.  

”Jag mycket ivrig över denna möjlighet att vara med och bygga upp lösningar av nationell betydelse, med vilka vi förbättrar tillgången till högklassiga tjänster för alla finländare. Betydelsen av bolagets uppgift motiverar mig i hög grad”, berättar Mirva Antila. 


”Utbyggnaden av grunden för SoteDigis och Vimanas tjänster har varit central de senaste åren. Finanspolitiska ministerutskottets beslut av 12.6.2020 bekräftade riktlinjerna för bolagets verksamhet som beskriver bolaget som ett multisektoriellt bolag med särskild uppgift. För närvarande producerar och utvecklar bolaget flera tjänster och projekt av nationell betydelse, såsom Omaolo.fi, Jourhjälpen 116 117, omfattande utvecklingsprojekt inom informationsledningar och ibruktagande av informationssystem som gäller kapandet av coronavirusets smittkedjor.  

Bolagets nästa utvecklingsfas kommer att vara mycket intressant. Nu har man skapat en bra grund för nyskapande och detta är en lämplig stund för en ny verkställande direktör. Jag tror att Mirvas kompetens och mångsidiga erfarenhet av krävande ledarskap i teknologibolag stöder utmärkt utvecklingen av bolaget”, summerar Timo Lepistö, ordförande för bolagets styrelse. 

Harri Hyvönen som verkat som verkställande direktör för SoteDigi sedan 2018 frånträder i september efter den överenskomna övergångsfasen.  

Mer information:  

Timo Lepistö, styrelseordförande, tfn 0400 82 1815  

Läs mer:

Finanspolitiska ministerutskottet 9.6.2020 (på finska)