31.05.2023

Nya funktionaliteter och innehåll i Omaperhe

ebbtjänsten Omaperhe, som produceras av DigiFinland, lanserades i början av år 2023 och användningen av tjänsten påbörjas under detta och nästa år. Omaperhe används nu på tre områden och användningen av tjänsten utvidgas i jämn takt under sommaren och hösten. Omaperhe är en nationell webbtjänst som samlar information, stöd och tjänster för familjer på en och samma adress.

Omaperhe-tjänsten utvecklas kontinuerligt. Den nyaste versionen 1.2 publicerades i början av maj och dess viktigaste nya funktionaliteter är:

• Områdesspecifika sidor där regionerna på önskat sätt kan kommunicera om särdrag och innehåll som gäller det egna området.

• Puff om tjänsterna så att användaren i större omfattning än tidigare hittar rekommendationer om tjänster och självbedömningar som relaterar till artiklarna.

• Självbedömningar och coachning-sidan där den som använder Omaperhe kan bekanta sig med Servicedatalagrets information om självbedömningar och coachningar på sidan Självbedömningar.

• Förbättringar och korrigeringar av Omaperhes användargränssnitt, som gör det lättare att använda webbtjänsten.

Tidigare publicerade texter har i innehållsproduktionen för Omaperhe uppdaterats utifrån respons. Några nya artiklar har också lagts till i tjänsten. Under våren 2023 publiceras i Omaperhe en helhet som behandlar neuropsykiatriska utmaningar (nepsy). I fortsättningen kommer man också att fästa mer uppmärksamhet vid innehåll som gäller småbarnspedagogik, undervisnings- och bildningsväsendet samt personer med funktionsnedsättning och familjer med invandrarbakgrund. Även videoproduktionen i Omaperhe har inletts. För tjänsten produceras fyrtio instruktionsvideor som stöd för annat innehåll.