04.03.2024

Presentation av webbtjänsten Omahelpperi för unga

Omahelpperi har sammanställt tillförlitlig information, stöd och tjänster som lämpar sig för de ungas livssituationer på en och samma adress. Att nå målgruppen är viktigt när det gäller att göra webbtjänsten känd. Som stöd för detta har man nu producerat nya videor och ett digitalt spel om innehållet i Omahelpperi för undervisningsändamål. Omahelpperi publicerades i november 2023 och kan tas i bruk av välfärdsområdena och Helsingfors stad. För närvarande används tjänsten i Södra Savolax och Södra Österbotten. Omahelpperi är en del av det nationella Elektroniska familjecentret, som dessutom omfattar Omaperhe och det Elektroniska familjecentret för vårdpersonal.

Webbtjänsten Omahelpperi erbjuder unga tillförlitlig information, stöd och service i ärenden som gäller hälsa, välbefinnande och relationer. I webbtjänsten finns riksomfattande och regionala tjänster. Omahelpperis regionala tjänster och möjligheterna att uträtta ärenden i syns när området har tagit i bruk webbtjänsten. Innan området tagit webbtjänsten i bruk visas riksomfattande innehåll, stödkanaler och service för de unga.

Som stöd för ibruktagandet av Omahelpperi finns mångsidigt stödmaterial för kommunikation och marknadsföring på finska, svenska och engelska. Tyngdpunkten ligger på material som lämpar sig för webben och sociala medier, eftersom de unga tillbringar mycket tid i den digitala miljön.

Nya videor som kan utnyttjas i de ungas kanaler
För att stärka kommunikationen och marknadsföringen har man producerat fem nya visuella videor som områdena och deras samarbetspartner kan använda för kommunikation om webbtjänsten. Videorna är cirka 20 sekunder korta och är lätta att utnyttja till exempel i kommunikationen på sociala medier.

Temana i videorna är lämpliga för ungdomarnas livssituationer: ångest i sociala medier, flytt hemifrån, situationer där de vuxna grälar, kroppsbilden och Omahelpperi i allmänhet. Videorna finns i tre olika storlekar och med tillgänglig textning på finska, svenska och engelska

Ett nytt spel om Omahelpperis innehåll för undervisningsbruk
Dessutom har ett spel om innehållet i Omahelpperi utvecklats för plattformen Seppo i samarbete med Nuorten Akatemia. Lärarna kan utnyttja spelet gratis i undervisningen för unga i årskurs 7–9. Spelet fokuserar på frågor som gäller ungdomars välbefinnande och hälsa och består av 13 uppgifter som kan lösas med hjälp av webbtjänsten Omahelpperi. Teman är bl.a. att bekanta sig med innehållet i webbtjänsten, boende och emotionella färdigheter. Med hjälp av spelet blir de unga bekanta med webbtjänsten Omahelpperi och dess teman.

Spelet och anvisningarna kan laddas ner gratis: Omahelpperi-spelet – Nuorten Akatemia

Vill du höra mer om Omahelpperi och det Elektroniska familjecentret?
Tero Mäkiranta
sakkunnig
tero.makiranta(at)digifinland.fi
046 921 1167

Ibruktagande:
Juho Matilainen
Elektroniskt familjecenter, servicechef
juho.matilainen(at)digifinland.fi

Bekanta dig också med det elektroniska familjecentret som helhet på vår webbplats.