11.05.2021

Jourhjälp 116117 hjälper redan nästan alla finländare med brådskande hälsoproblem

Plågsam buksmärta, kattbett eller hög feber – uppstår misstanken att du borde besöka jouren? De flesta finländare kan anlita Jourhjälpen 116117 vid oro för ovan nämnda och alla brådskande hälsoproblem under jourtid. Det avgiftsfria dygnet runt-numret hjälper när den egna hälsocentralen är stängd.

Det lönar sig också för den som tänker åka på semester i hemlandet att anteckna numret, eftersom Jourhjälpen 116117 redan betjänar i största delen av Finland, med undantag av Åland och Lappland. Tjänsten används för närvarande i 18 sjukvårdsdistrikt och når cirka 5,3 miljoner finländare, dvs. 96 procent av befolkningen.

”Vi kan också ge råd”

Jourhjälpens samtal besvaras av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som bedömer vårdbehovet och hur brådskande det är. Bakgrunden till bedömningen är de nationella enhetliga kriterierna för brådskande vård samt lokala anvisningar. Samtalen lokaliseras enligt uppringarens läge och samtalet styrs till den regionala svarsplatsen.

”Jourhjälpen hjälper när den egna hälsocentralen är stängd, symtomen känns brådskande och du undrar om du borde besöka jouren”, berättar sjukskötare Jaana Kuusinen vid Jourhjälpen i Nyland.

”Råd ges också och ärendet bedöms om det är brådskande eller inte. Under samtalet går du ett steg framåt när klienten hänvisas till rätt vårdplats eller ges anvisningar för hemvård”, fortsätter sjukskötare Niina Pekkanen från Jourhjälpen i Norra Karelen.

”Invånarna är ofta nöjda med att de inte behöver besöka jouren. De som stannar hemma får hemvårdsanvisningar per telefon och en plan uppgörs för hur vi ska gå till väga om symtomen förvärras”, berättar Jaana Kuusinen.

Du kan inte alltid få hjälp i Jourhjälpen. Om klientens ärende till exempel gäller tidsbokning eller förnyelse av recept är 116117 inte rätt nummer.

Samarbete är utvecklingsgrund till tjänst och verksamhet

DigiFinland Oy ansvarar för utvecklingen av en enhetlig tjänst i samarbete med nationella och regionala aktörer. ”Vårt mål är få tjänsten i bruk i hela Finlands fastland inom den närmaste framtiden. Samarbetet med organisationerna är aktivt och aktörerna har en stark gemensam syn på framtiden”, berättar Leena Koivumäki, projektchef för tjänsten Jourhjälpen 116117 vid DigiFinland Oy.

I framtiden kommer man att genomföra digitala verktyg för Jourhjälpen 116117 för både yrkesutbildade och invånare.

Mer information:

Leena Koivumäki, projektchef Jourhjälpen 116117
leena.koivumaki@digifinland.fi

Taru Tukiainen, projektexpert Jourhjälpen 116117
taru.tukiainen@digifinland.fi

116117.fi

Jourhjälpen 116117 är en rådgivnings- och handledningstjänst som ordnas av sjukvårdsdistrikten och där kan du be om råd om akuta hälsoproblem när den egna hälsocentralen är stängd. Jourhjälpen betjänar 24/7. DigiFinland Oy ansvarar för utvecklingen av tjänsten i nära samarbete med nationella och regionala aktörer.