22.05.2024

Den bästa hjälpen för en person med ryggsmärta är ofta egenvård och stöd av fysioterapeut istället för läkarmottagning
– Omaolo erbjuder en symtombedömning med låg tröskel och stöd för egenvård för personer med ryggsmärta

Enligt översiktsartikeln som publicerades i Lääkärilehti 25.4.2024 (På finska Lääkärilehti 2024; 79 : e39728) rekommenderas i första hand konservativa behandlingsmetoder för behandling av ryggsmärta och artros, såsom egenvård och läkemedelsbehandling. Det viktiga är att man med hjälp av dessa förbättrar funktionsförmågan i vardagen.

Enligt artikeln ska patienter med akut ryggsmärta först hänvisas till egenvård. Om egenvården inte är till tillräcklig hjälp lönar det sig att hänvisa patienterna till fysioterapeutens mottagning. Det finns också starka bevis för nyttan av fysiska träning under ledning av fysioterapeut vid långvarig smärta i ländryggen. Utöver smärtor i ländryggen är träning även vid artros en av de primära behandlingsformerna och med den kan man eventuellt fördröja behovet av ledplastik.

Symtombedömningen i Omaolo erbjuder stöd för att utreda smärta eller skada i ländryggen. Omaolos symtombedömning hjälper till att bedöma sannolikheten för allvarliga orsaker till smärta i ländryggen, samt hänvisar utgående från symtomen invånaren antingen till egenvårdsanvisningar eller till vårdpersonalens mottagning. I en del välfärdsområden kan invånaren också boka en tid till fysioterapeutens mottagning när symtombedömningen i Omaolo har fyllts i.

Omaolo är en medicinteknisk produkt som certifierats enligt MDR-förordningen. Den stöder egenvården genom att ge lämpliga vårdanvisningar för behandling av ländryggssmärta om det inte finns behov av mottagning. Om invånaren får anvisningar om att besöka fysioterapeutens mottagning får vårdpersonalen redan färdigt insamlade förhandsuppgifter om invånarens situation via resultaten av symtombedömningen i Omaolo. Via Omaolo kan man också fortsätta diskussionen med vårdpersonalen om situationens framskridande.

Omaolos symtombedömning är avgiftsfri för användaren och den finns på www.omaolo.fi. Omaolo är inte avsedd att användas i nödsituationer.

DigiFinland Oy ansvarar i egenskap av tillverkare för att utveckla och underhålla Omaolo. Innehållet i symtombedömningen har genomförts av Kustannus Oy Duodecim.

Tilläggsuppgifter:
Niina Myllymäki
sakkunnigläkare, digitala tjänster
DigiFinland Oy
niina.myllymaki(at)digifinland.fi