28.06.2023

Hoidonperusteet.fi förnyades och anpassar sig till områdets behov

Tjänsten Hoidonperusteet.fi som stöder yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i brådskande bedömning av vårdbehovet har fått en ny fräsch grafisk profil. Samtidigt har man också gjort efterfrågade förbättringar i tjänstens användbarhet. Regionalt innehåll gör det möjligt att anpassa tjänsten till områdets behov.

Hoidonperusteet.fi:s nya grafiska temat har nu publicerats i tjänsten. I samma uppdatering genomfördes också små funktionella ändringar på webbplatsen. En av uppdateringarna i tjänsten är att det nu är möjligt att byta innehållets språk från varje symtomkort. Detta underlättar i synnerhet situationer där vårdpersonalen och klienten inte använder samma språk.

Användbarhet, tillgänglighet och högklassig programvaruutveckling har en central roll i utvecklingen av tjänsten. Vårdpersonal som använder tjänsten har kunnat delta i utvecklingen av tjänsten ända sedan planeringsskedet. I produktutvecklingen har man beaktat en störningsfri tillgång till viktig information dygnet runt, så varje uppdatering måste klara omfattande tester innan den publiceras.

Hoidonperusteet.fi anpassar sig till områdets behov

De nationella grunderna för brådskande vård kan kompletteras med regionala tilläggsuppgifter. I tilläggsuppgifterna kan man för varje symtom och kommun till exempel spara vart patienten hänvisas för vård eller vilka tjänster som stöder egenvården i området. Det regionala innehållet är en tilläggstjänst som DigiFinlands ägarkunder kan ta i bruk om de så önskar. Prissättningen av tilläggstjänsten har justerats och den är redan nu tillgänglig med en mer flexibel prissättning.

Hoidonperusteet.fi är ett anvisningsbibliotek för grunderna för brådskande vård på webben. Tjänsten stöder yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i den brådskande bedömningen av vårdbehovet. Innehållet på Hoidonperusteet.fi grundar sig på social- och hälsovårdsministeriets grunder för brådskande vård för barn och vuxna. Innehållet upprätthålls i expertpaneler som samlas regelbundet och som består av representanter för välfärdsområdena, Helsingfors stad, HUS, Nödcentralsverket samt andra centrala intressentgrupper. DigiFinland koordinerar panelernas verksamhet.

Be om en presentation av tjänsten Hoidonperusteet.fi:

Taru Tukiainen, sakkunnig
taru.tukiainen@digifinland.fi