30.11.2022

Utvecklingen av det elektroniska familjecentret som helhet framskrider och vi utvidgar partnernätverket

Vi genomför det riksomfattande elektroniska familjecentret i samarbete med flera samarbetspartner. Inom projektet Elektroniskt familjecenter inleder Befolkningsförbundet sin verksamhet som partner i innehållshanteringen. Befolkningsförbundet har lång erfarenhet av arbete med familjecenter och att utveckla webbtjänster.

Det elektroniska familjecentret består av tre delar, en helhet för familjer och blivande familjer, det vill säga tjänsten Omaperhe, en helhet för unga samt en helhet för yrkesutbildade personer.

Planeringen av ibruktagandet av omaperhe-tjänsten framskrider i samarbete med välfärdsområdena. Samtidigt ökar andelen yrkesutbildade och unga personer och vi planerar pilottestningen för nästa år. Vi ordnade en namnomröstning för ungdomarna där de själva kunde påverka namnet. På basis av omröstningen valde vi Helpperi som namn.

Det elektroniska familjecentret som helhet genomförs av ett kompetent och omfattande partnernätverk. Vi samarbetar intensivt med välfärdsområdena, kommunerna, många organisationer, kyrkostyrelsen och nationella aktörer. Vi utvecklar och upprätthåller innehållet i det elektroniska familjecentret kontinuerligt tillsammans med partnernätverket. Att utveckla och uppdatera innehållet är de viktigaste aspekterna som påverkar tjänstens tillförlitlighet. Nu har vi utvidgat partnernätverket för innehållshantering i samarbete med Befolkningsförbundet.

Pilotprojektet för tjänsten Omaperhe pågår och vi har inlett planeringen av de första ibruktagandena tillsammans med välfärdsområdena. DigiFinland stöder välfärdsområdena i ibruktagandet. Vi planerar ibruktagandena enligt välfärdsområdenas behov och beredskap.