17.11.2023

Om du misstänker en könssjukdom, gör Omaolo!

Könssjukdomar har blivit vanligare under den senaste tiden i synnerhet i Nyland.
Enligt HUS meddelande har antalet gonorréinfektioner i Finland fördubblats sedan år 2021. År 2022 konstaterades nästan 1 000 fall och lika många fall har redan i år konstaterats före utgången av september. Två tredjedelar av fallen är på HUS område. Antalet ifyllda symtomenkäter om könssjukdomar i Omaolo ökar också.

– När det kommer till frågor som rör könssjukdomar är folk ofta försiktiga med att kontakta vården. Omaolo erbjuder en låg tröskel att börja utreda ärendet. Omaolo är den enda finländska medicintekniska produkten med en separat symtombedömning för könssjukdomar, berättar Leena Soininen, medicinsk direktör vid DigiFinland.

Fördelarna med digitala tjänster är att de är lätta att använda och tillgängliga överallt i Finland. Det är också gratis för invånarna att använda Omaolo.

– Enligt HUS meddelande finns det nu flest t.ex. gonorréinfektioner bland personer under 25 år. Särskilt för unga kan avgiftsfriheten och lågtröskeltjänsten sänka tröskeln för att söka vård, tillägger Soininen.

Enkäten om könssjukdomar i Omaolo hjälper till att bedöma när och hurdan behandling man ska söka sig till samt hur symtomen kan behandlas på egen hand. Enkäten i Omaolo grundar sig på forskningsdata, såsom God medicinsk praxis-rekommendationerna. Via symtombedömningen i Omaolo får man reda på om det finns skäl att söka sig till provtagning.

Gonorré- och klamydiainfektioner är symtomfria och de hittas endast i test för könssjukdomar. Smittor i synnerhet i svalget och ändtarmsöppningen är ofta symtomfria och förblir lätt otestade. Det lönar sig att ta ett klamydia-, gonorré- och HIV-prov om man har haft oskyddad sexkontakt med en ny eller tillfällig partner och partnern har en könssjukdom eller misstanke om en eller om det har varit fråga om sex mellan män. 

Omaolo är en medicinteknisk produkt som certifierats enligt MDR-förordningen. För invånare och yrkesutbildade personer inom hälso- och socialvården som använder Omaolo signalerar märkningen om särskilt god kvalitet och säkerhet samt dokumentering av dem. Omaolo är en offentligt producerad tjänst som är avgiftsfri för användarna.

Omaolo finns på adressen www.omaolo.fi. Omaolo är inte avsedd att användas i nödsituationer.

Tilläggsuppgifter:
Leena Soininen
medicinsk direktör
direktör, digitala tjänster
leena.soininen@digifinland.fi
tfn 050 470 9195