08.07.2024

DigiFinland Oy och HUS-sammanslutningen samarbetar kring tjänsten Terapinavigatorn

DigiFinland Oy och HUS-sammanslutningen har ingått ett samarbetsavtal om att i fortsättningen tillhandahålla tjänsten Terapinavigatorn som en del av DigiFinlands tjänsteportfölj.

Terapinavigatorn är ett digitalt verktyg med vilket tillgången till vård blir snabbare och behandlingarnas effekt stärks. Terapinavigatorn innehåller nationellt använda och rekommenderade symtommätare för kartläggning av de vanligaste psykiska problemen. Utöver mätarna frågar man i Terapinavigatorn om de viktigaste faktorerna som påverkar hälsan och funktionsförmågan, såsom en eventuell akut kris, sömnproblem och upplevd funktionsförmåga. Tjänsten har utvecklats inom HUS Första linjens terapier-verksamhetsmodell.

I fortsättningen ansvarar DigiFinland för det tekniska genomförandet av Terapinavigatorn och HUS psykiatri för innehållet. DigiFinland kommer att auditera och certifiera Terapinavigatorn som en medicinteknisk produkt enligt MDR 2017/745 som en del av sitt eget, tidigare certifierade kvalitetssystem. I framtiden kan Terapinavigatorn användas som en separat tjänst på nuvarande sätt eller alternativt som en del av den integrerade versionen av DigiFinlands tjänst Omaolo.
Med hjälp av samarbetet stärks Terapinavigatorns fortsättning som en nationellt betydande digital mentalvårdstjänst. Samarbetet inleds genast i augusti.

Projektet finansieras från Finlands program för hållbar tillväxt (RRP) 2024–2025.

HUS-sammanslutningen upprätthåller och utvecklar innehåll för digitala mentalvårdstjänster och stöder ibruktagandet av dem som en del av det nationella kompetenscentret för digitala mentalvårdstjänster vid linjen för digitala och psykosociala behandlingar inom HUS psykiatri och Första linjens terapier-verksamhetsmodellen.
Tjänsten Terapinavigatorn
Första linjens terapier-verksamhetsmodellen

DigiFinland Oy är ett nationellt bolag med specialuppgifter som ägs av Finska staten, välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen och vars uppgift är att inom den offentliga sektorn som helhet utveckla nationella digitala lösningar som förbättrar produktiviteten och effektiviteten inom social- och hälsovården, räddningsväsendet och andra sektorer.
Tjänsten Omaolo

Tilläggsuppgifter:

Annukka Ruokolainen
Projektchef, projektet Terapinavigatorn, DigiFinland Oy
annukka.ruokolainen(at)digifinland.fi

Jan-Henry Stenberg
Linjedirektör, Linjen för digitala och psykosociala behandlingar, HUS
jan-henry.stenberg(at)hus.fi