18.05.2021

Elektroniskt familjecenter är en elektronisk tjänst för familjecenterarbetet i de framtida välfärdsområdena från och med 2023

Fungerande, aktuella elektroniska tjänster är en väsentlig del av reformen av barn- och familjetjänsterna. Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster och familjecentermodellen fungerar som utgångspunkt för det elektroniska familjecentret, vars mål är att genom en gemensam portal för uträttande av ärenden och en gemensam plattformslösning samla tjänster avsedda för barnfamiljer för framtida välfärdsområden.

Det elektroniska familjecentret bygger på en handledande portal och en databank som kommer att erbjuda expert-/sakinformation, anvisningar för egenvård och vägledning för invånarna till fysiska och elektroniska tjänster inom det egna området och tredje sektorn samt fungera som en kontaktkanal med familjecentrens anställda. Målet är också att via det elektroniska familjecentret koncentrera gemensamma nationella elektroniska tjänster som alla regioner gemensamt behöver och som organisationerna nu separat har producerat för sina invånare. Tjänsterna för det elektroniska familjecentret kompletterar de fysiska familjecentertjänsterna.

Det elektroniska familjecentret genomförs genom gemensam utveckling

Utvecklingen av det elektroniska familjecentret är en del av de regionala projekt som främjar beredningen av social- och hälsovårdsreformen. DigiFinland ansvarar för genomförandet, styrningen och administrationen av det elektroniska familjecentret. Projektet genomförs i samarbete med framtida välfärdsområden, familjecenternätverket, organisationer, församlingar och nationella aktörer. Det elektroniska familjecentret genomförs enligt principen om gemensam utveckling, där områdenas representanter fungerar som sakkunniga vid planeringen av det tekniska genomförandet, arkitekturen och innehållet. Den gemensamma utvecklingen är indelad i olika delområden där organisationerna har olika roller i utvecklingen. Regionernas beredskap för ibruktagandet och kostnaderna planeras i takt med att utvecklingsarbetet framskrider. Samtidigt förbereder man sig för kommande upphandlingar samt identifierar och analyserar kostnadsfördelarna.

Planeringsarbetet pågår

Våren 2021 planeras det elektroniska familjecentrets arkitektur, innehållshelhet och de anskaffningar som behövs i det första skedet för det elektroniska familjecentret. Målet är att på hösten kunna genomföra den första versionen av det elektroniska familjecentrets e-tjänstportal och databank. Målgruppen för portalen är vuxna som håller på att bilda familj och vuxna med familj. Innehållet i anslutning till målgrupperna utvidgas under 2021–2022 med en portalhelhet för uträttande av ärenden för unga och vårdpersonal. I arbetet kommer man att utnyttja AuroraAI-programmet för artificiell intelligens genom att koppla elektroniska tjänster till ärendeportalen.