06.10.2021

Allt fler får hjälp via Omaolo

Omaolo, som produceras av DigiFinland, är en elektronisk kanal för tjänster och ärendeskötsel inom hälso- och sjukvården, socialväsendet och mun- och tandvården. Omaolo stöder egenvård och hänvisar vid behov till ändamålsenlig hjälp. I september 2021 används Omaolo redan i nästan 200 kommuner och tjänsten har i genomsnitt använts över 400 000 gånger i månaden under 2021.

För närvarande har 80 procent av finländarna möjlighet att använda sig av Omaolo. Ungefär 9 000 personer inom vårdpersonalen använder tjänsten. I september har 198 kommuner i bruk Omaolo och denna siffra stiger hela tiden. 

Med hjälp av Omaolo kan en användare lätt bedöma vilken slags vård han eller hon behöver och användaren får personlig handledning inom tjänsterna i det egna området. I Omaolo finns utöver bedömningen av coronaviruset bland annat 15 olika symtombedömningar, tre servicebedömningar och 10 välbefinnandecoachningar. I tjänsten finns dessutom bland annat yrkesorienterade formulär för förhandsuppgifter för regelbundna kontroller, en välbefinnandekontroll, ett uppföljningsformulär för blodtrycket och en klientorienterad hälsokontroll.

Antalet användare har ökat klart i augusti det här året. I augusti fylldes symtombedömningsformuläret för coronavirussjukdom i 382 012 gånger, medan siffran för juli var 246 367. I augusti fylldes dessutom i sammanlagt 429 700 andra formulär för bedömning av symtom.

Antalet individuella invånare som besöker tjänsten Omaolo ökar också, i augusti var detta antal 485, medan medeltalet för det här året är 351.

Användningen av Omaolo sparar arbetsdagar för vårdare, eftersom deras arbetsinsatser kan flyttas över till annat klientarbete. Till exempel i Tavastehus beräknas man ha sparat in arbetsinsatser värda 35 dagsverken som har lagts på annat klientarbete tack vare tidsbokningar som gjorts i bedömningen av coronaviruset i Omaolo (januari–maj 2021). 

Omaolo är en CE-märkt medicinteknisk produkt (MDD). Tjänsten utvecklas i nära samarbete mellan DigiFinland, Kustannus Oy Duodecim samt alla kommuner, städer och sjukvårdsdistrikt som har tagit tjänsten i bruk.