03.01.2024

Utredning om fördelarna med artificiell intelligens inom välfärdsområdenas social- och hälsovårdstjänster

DigiFinland genomför en utredning som social- och hälsovårdsministeriet begärt. Med utredningen vill man identifiera potentiella användningsändamål för artificiell intelligens inom social- och hälsovården i välfärdsområdena samt beskriva möjligheterna för att utnyttja artificiell intelligens. Arbetet inleddes i november 2023 och är avsett att slutföras i februari 2024.

Med utredningen strävar man efter att identifiera de viktigaste områden där man kan utnyttja artificiell intelligens inom social- och hälsovården i välfärdsområdena. Man kommer att beskriva hur man kan utnyttja artificiell intelligens utifrån identifierade användningsfall. Målet är att få en realistisk uppfattning om det potential artificiell intelligens har inom social- och hälsovården.

I utredningen strävar man också efter att föreslå nödvändiga ändringar i lagstiftningen, så att man kan realisera identifierade användningsfall. Samtidigt vill man öka välfärdsområdenas kännedom och kompetens om artificiell intelligens. Målet är även att främja samarbetet mellan välfärdsområdena och de ledande företagen inom branschen.

Möjligheter att använda artificiell intelligens, användningsfall och synpunkter kartläggs genom att intervjua experter från välfärdsområdena och representanter från ledande företag inom branschen. En sammanfattande rapport görs över utredningen och den innehåller förslag till fortsatta åtgärder.

Utredningens arbete inleddes i november och målet är att avsluta det i februari 2024.

Vill du veta mer?

Arto Kvist, utvecklingschef
arto.kvist@digifinland.fi