19.11.2021

Upphandlingsannonsen för den gemensamma upphandlingen i projektet Elektronisk arkivering har nu publicerats

Till den gemensamma upphandlingen av arkivering av gamla social- och hälsovårdsuppgifter som genomfördes av DigiFinland anslöt sig ett betydande antal social- och hälsovårdsorganisationer. Upphandlingens totala värde steg till 20 miljoner euro.  Upphandlingen omfattar arkivering av sådana social- och hälsovårdsuppgifter som har uppkommit före anslutning till Kanta-tjänsten.

I Finland finns flera hundra gamla informationssystem för social- och hälsovården, vars uppgifter i framtiden borde arkiveras i Arkivet över gamla patientuppgifter. En säker förvaring av gamla social- och hälsovårdsuppgifter och möjlighet att använda dem även på lång sikt förverkligas bäst i det centraliserade arkivet, som även uppfyller skyldigheterna i lagar och förordningar. Överföringen av gamla klient- och patientuppgifter till Fpa:s arkiv möjliggör en nedläggning av gamla informationssystem, vilket tar bort underhållskostnaderna för dem och den personuppgiftsansvariges skyldigheter att upprätthålla systemen. 

Upphandlingsannonsen som publicerades den 7 november 2021 omfattar följande delområden: 

  1. Plockning av uppgifter ur hälso- och sjukvårdens patientdatasystem
  2. Plockning av uppgifter ur klientdatasystem inom socialvården
  3. Överföring av uppgifter till Fpa:s patientdataarkiv
  4. Överföring av uppgifter till Fpa:s patientdataarkiv för socialvården
  5. Överföring av uppgifter till andra förvaringsplatser som kunden anvisat
  6. Regional migrationsplanering (expertresurser)

Leverantörerna har nu möjlighet att söka och bli godkända i systemet.

Den gemensamma upphandlingen har redan i början väckt stort intresse både bland regionerna och leverantörerna. Hela 33 social- och hälsovårdsorganisationer anslöt sig till den gemensamma upphandlingen och upphandlingens totala värde är 20 miljoner euro. Det gemensamma projektet möjliggör interna upphandlingar i områdena i fyra år från och med slutet av 2021.  

Laura Välkkilä lämnar mer information vid behov. 

laura.valkkila@digifinland.fi
tfn 050 5347944